Category Archives: Philippines

පිලිපීනයේ නව මහජන හමුදාව පිළිබඳව වාර්තා වැඩ සටහනක්

පිලිපීනයේ නව මහජන හමුදාව පිළිබඳව වාර්තා වැඩ සටහනක්

ලෝකයේ ඉතා ස්ථාවර සහ දිග්ගැස්සුණු මහජන යුද්ධයක් පවතින රටවල් වලින් එකකි පිලිපීනය. එහි නව මහජන හමුදාව පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වය යටතේ ජනතාව වෙනුවෙන් සහ ලෝක නිර්ධන පංති සමාජවාදී රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සටන් වදිමින් සිටී. මෙම දෘෂ්‍ය පටය හරහා දිගහැරෙන්නේ ඒ විරෝධාර අරගලය පිළිබඳ වෘත්තාන්තයයි.

 

පිලිපීනයේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට

පිලිපීනයේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට

සිකුරාදා උදෑසන පිලිපීන හමුදාවේ 2 වන පාබල බල ඇණියේ සෙබළු, නව මහජන හමුදාවේ බරන්ගේ රෝවිස් හි තාවකාලික කඳවුරක් හරහා කැරැලි-නාශක මුර සංචාරයක් සිදු කළහ. ගරිල්ලා භටයින් ඔවුන්ගේ කඳවුරේ ආරක්ෂාවට IED උපකරණයක් පුපුරුවා හරිමින් රජයේ හමුදාව සමග වෙඩි තබා ගන්නට පටන් ගත්හ. IED ප‍්‍රහාරයෙන් තුවාල ලත් සොල්දාදුවන් හතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරුණි.

පිලිපීනය ද මාඕවාදී ගරිල්ලන් සැඟව සිට එල්ල කළ ප‍්‍රහාර දෙකකින් සොල්දාදුවන් හත් දෙනෙකු මිය යයි.

පිලිපීනය ද මාඕවාදී ගරිල්ලන් සැඟව සිට එල්ල කළ ප‍්‍රහාර දෙකකින් සොල්දාදුවන් හත් දෙනෙකු මිය යයි.

Communist rebels march during a meeting between government officials and New People's Army in the mountains of Surigao del Sur, southern Philippines, Tuesday, Jan. 6, 2004. Philippine communist rebels have rejected a government proposal to extend the ceasefire until after May 2004 elections but instead the rebels are demanding fees from political candidates raging from US$1,000 up to $30,000. The New People's Army is fighting the longest communist insurgency in Asia. (AP Photo/Froilan Gallardo)

නව මහජන හමුදාවේ සටන් කරුවන්

 

දකුණු පිලිපීනයේ සිදුවූ සටන් දෙකක දී සොල්දාදුවන් නව දෙනෙකු මියගොස් තවත් හත් දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත. අඟහරුවාදා දින උදෑසන ඩවාඕ හි නව මහජන හමුදාවේ (NPA) කඳවුරකට ඇතුළ් වීමට උත්සාහ කළ 69 වැනි පාබල අංශය, කඳවුරේක් සිටි ගරිල්ලන් පනස් දෙනෙකුගේ වෙඩි ප‍්‍රහාර වලට ලක් වීමෙන් පළමු ගැටුම හටගෙන තිබුණි. සොල්දාදුවන් හතර දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් හත් දෙනෙකු සහ ගරිල්ලා විරෝධී මිලීෂියා භටයෙක් තුවාල ලබා ඇත. දෙවන ගැටුම, උතුරු කැටබටෝ හි අඟහරුවාදා දින හටගත් අතර, යුද භටයන් තිදෙනෙක් මිය ගොස් තවත් අයෙකු තුවාල ලබා ඇත.

Communist Party of the Philippines demands release of two captured leaders

Communist Party of the Philippines demands release of two captured leaders

24 March 2014. A World to Win News Service. On 22 March the Philippine government announced the arrest of two leading members of the Communist Party of the Philippines (CPP), Benito Tiamzon and Wilma Austria, whom it called the party’s Chairman and General Secretary, respectively. The two were reportedly captured along with five other people in central Cebu Province in the Western Visayas islands, an area devastated by Typhon Yolanda (Haiyan) last year. Wilma Austria had been captured once before, in the 1990s, but escaped. The government had set a bounty of 120,000 dollars on Benito Tiamzon’s head.

As the party describes itself, “The CPP was re-established on 16 December, 1968 on the theoretical foundations of Marxism-Leninism-Maoism. It is the advanced detachment of the Filipino proletariat leading the new-democratic revolution. The CPP organizes and leads the New People’s Army that wages revolutionary armed struggle in the countryside.”

The CPP and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) demanded that the two be released, stating that the arrest was in violation of a 1995 agreement guaranteeing the safe conduct and free passage of persons advising the NDFP in its peace negotiations with the government under the auspices of Norway. Those talks have been stalled since 2011. So far the Aquino government has rejected the argument that Tiamzon and Austria are entitled to that legal protection from arrest.

U.S. President Barack Obama is due to visit the Philippines in mid-April. These arrests came a week after the CPP denounced the Philippine government of President Benigno Aquino for preparing a treaty, under negotiation for the past several years, to be signed on that occasion. It would allow the U.S. access to Philippine military bases and to set up American facilities within those bases. The CPP said that the Philippine government is already expanding existing camps and bases, especially naval, and setting up new ones. “This agreement is a throwback to the era of U.S. military bases, where thousands of U.S. combat troops, their warships, jet fighters, communication facilities, nuclear weapons and other weapons of mass destruction were stationed within the country, and where the bases were used as launching pads for aggression in defence of U.S. interests,” said the CPP.

The arrest of the two CPP leaders and the preparation of the treaty were linked together as “welcome gifts” for Obama. According to some commentators, the arrests were also meant to counter activities to celebrate the 45th anniversary of the founding of the New People’s Army on 29 March. (See Philippine Revolution Web Central)

Following is a 23 March statement by the CPP:

CPP condemns arrest of senior leaders investigating conditions, overseeing rehabilitation in the Visayas

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the reported arrest yesterday of Benito Tiamzon and Wilma Austria. Tiamzon and Austria are both senior cadres of the CPP Central Committee and consultants of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in peace negotiations with the government of the Republic of the Philippines (GPH).

At the time of their arrest, both Tiamzon and Austria were performing tasks and duties assigned to them by the CPP and the NDFP. Up to recently, both were busy conducting first hand investigation into the conditions of the working class people in the Visayas region whose lives were devastated by supertyphoon Yolanda (Haiyan) and who continue to suffer from the Aquino regime’s antipeople, crony-controlled, corrupt and grossly inept response to the calamity.

Both were closely monitoring the efforts of the New People’s Army (NPA) in carrying out rehabilitation work in devastated regions. They were receiving reports from NPA commands about efforts to mobilize Red fighters to help build communal farms, till the land and mobilize and distribute seeds and other agricultural resources from the NDFP.

Austria, who has been among the country’s stalwarts in upholding and bannering the rights of women, is gravely concerned with the situation of women and children after the calamity, and has been vigorously calling on all revolutionary forces to work hard to expose their sufferings and extend all possible effort to alleviate their conditions. She was utterly indignant at having learned that substantial amounts of relief goods had rotted at the Aquino government’s warehouses while the people of Tacloban continue to suffer from lack of food, shelter and income.

Tiamzon, himself, has been actively looking into the widespread devastation wrought by the storm on the agricultural economy and fishing communities of Eastern Visayas, Cebu, Panay and Negros. He was personally looking into studies estimating the actual damage on agriculture and fisheries to be at P75-80 billion, contrary to the Aquino regime’s grossly understated estimate of P15 billion which help justify the allocation of bigger funds to his crony’s big business infrastructure projects.

As peace consultants of the NDFP, the arrest of Tiamzon and Austria further imperil peace negotiations between the GPH and the NDFP. The CPP condemns the Aquino regime for outrightly violating the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) in carrying out the arrest and detention of Tiamzon and Austria. They are both publicly known figures in peace negotiations. The NDFP has further identified both Tiamzon and Austria as holders of documents of identification counter-verified by then officials of the GPH.

The CPP condemns the Aquino regime and its armed forces for filing a slew of trumped-up criminal charges against Tiamzon and Austria. The CPP condemns the media campaign being conducted by   Malacanang  [the presidential palace]  and the AFP [Armed forces of the Philippines] to demonize Tiamzon and Austria by depicting them as common criminals.

Such effort by the Aquino regime seeks to draw away attention from the public flak it is getting for its lies, corruption and ineptness, especially at the heels of its monumental failures in addressing the urgent demands of the people of the Visayas devastated by the supertyphoon. The Aquino regime is increasingly isolated from the people because of its contempt and disregard for the socio-economic conditions of millions of workers and peasants who suffer from its wrong economic policies that prioritize the interests of its cronies and its foreign big business bosses.

As leaders of the CPP, Tiamzon and Austria are the opposite of the landlord Aquino and his coterie of corrupt officials. Tiamzon and Austria are the epitome of simple living. Neither of them own a private home nor drive their own sports car. Neither do they play with guns for fun or personal satisfaction. They are not like Aquino and his officials who plunder public funds to aggrandize themselves or perpetuate their political rule.

Despite their age and health conditions, both Tiamzon and Austria continue to travel great distances in the rural areas in order to reach the farthest peasant homes and be among the most downtrodden masses. Unlike Aquino who was totally clueless of the conditions of the people in the path of supertyphoon Yolanda, Tiamzon and Austria were among the peasant masses when the winds ravaged through the Visayas. Unlike Aquino who took four days to act, Tiamzon and Austria immediately mobilized the CPP’s forces to carry out relief work and help in the rehabilitation of the peasant masses who suffered grave devastation of their crops and livelihood.

The CPP demands the immediate release of Tiamzon and Austria, as well as all their companions, and the dropping of all criminal charges against them. The CPP demands that the Aquino regime accord them the right to counsel and medical attention. Austria has severe asthma, and suffers both from a serious kidney ailment and spinal bone degeneration secondary to osteoporosis and is in need of constant medical care.

The CPP, together with the workers, peasants and downtrodden masses and all their revolutionary forces, deplore the arrest of Tiamzon and Austria. Their arrest forms part of the general trend of repression under the Aquino regime. Daily, the landlord Aquino seeks to perpetuate the oppressive and exploitative system by unleashing his attack dogs, armed and supported with U.S. military financing, against the peasant masses and workers, who stand up for their rights and voice their demands.

While the wisdom and guidance of individual leaders is important, the advance of the revolutionary struggle depends more on the collective wisdom, determination and organization of the revolutionary masses. The arrest of Tiamzon and Austria will not stop the main trend of advance of the people’s war.

It is the Aquino regime’s puppetry, corruption, brutality and mendacity that teach the Filipino people about the need to wage revolutionary resistance. They are thus ever determined to advance along the path of widespread mass struggles and revolutionary armed resistance in order to achieve national and social liberation.

පිලිපීනයේ නව මහජන හමුදාව පිහිටුවා 45 වසරක් ගතවීම නිමිත්තෙන්

පිලිපීනයේ නව මහජන හමුදාව පිහිටුවා 45 වසරක් ගතවීම නිමිත්තෙන්

CPP 45th Anniversary celebration in northeast Mindanao Region

CPP 45th Anniversary celebration in northeast Mindanao Region

ආදරණීය සොහොයුරනි,

2014 මාර්තු 29 වන දින, පිලිපීන විප්ලවීය ව්‍යාපාරය නව ජනතා හමුදාව පිහිටුවීමෙන් 45 වසරක් සපිරීම පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ නායකත්වය යටතේ සමරනු ඇත. මේ අවස්ථාවේදී, පිලිපීනයේ  ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ, මහජන යුද්ධයේ සමස්ත ජයග‍්‍රහණයන්ට ආචාර කිරීමට, දිවිපිදූ විප්ලවවාදීන්ට උපහාර පුද කිරීමට, පිලිපීන විප්ලවයට ජාත්‍යන්තර සහය පෙල ගැස්වීමට සංස්කෘතික අංගයක් ද ඉදිරිපත් කරනු ඇති.

නව මහජන හමුදාව ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන්ට සේවය කරති. එය කෘෂිකාර්මික විප්ලවයේදී, එක්සත් ජනපදයට, රදළවාදයට සහ නිළධාරිවාදී ධනවාදයට එරෙහි එක්සත් පෙරමුණේදී සහ ගම්බද විප්ලවීය මහජන මූල ප‍්‍රදේශ ඉදි කිරීමේ දී ප‍්‍රමුඛ කාර්ය භාරයක් ඉටු කළහ. මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදයෙන් මග පෙන්වනු ලබන පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ නායකත්වය අනුගමනය කරමින්, නව මහජන හමුදාව පසුගිය දශක හතරක කාලය තුළ සිය ශක්තිය සංචය කරගෙන වැදගත් ජයග‍්‍රහණ දිනා ගෙන තිබේ. එය ෆැසිස්ට්වාදී ඒකාධිපති මාර්කෝස්ගේ සහ වත්මන් බෙනිග්නෝ ඇක්විනෝ පාලනය ඇතුළු, එක්සත් ජනපද රූකඩ පාලනයන් එකකට පසු එකක් සමග ප‍්‍රචණ්ඩ ලෙස සටන් වැද තිබුණි. එය විවිධ වර්ගයේ ප‍්‍රහාර දියත් කිරීමට, සතුරාගෙන් අවි අත්පත් කර ගැනීමට සිය ධාරිතාව වර්ධනය කරගෙන තිබෙන අතර වෙන කිසිදිනෙකට වඩා මහජන හමුදාවේ ඒකක වැඩි ප‍්‍රමාණයක් නිර්මාණය කොට ඇත. එය දීප ව්‍යාප්ත සමස්ත පළාත් 81 කින් 71 ක මෙහෙයුම් කටයුතු කරමින්, විවිධ මහජන සංවිධාන සහ ග‍්‍රාමීය සහ නාගරික මට්ටමින් දේශපාලන බලයේ අවයව ඉදිකරමින් විප්ලවීය මහජන මූල ප‍්‍රදේශ කහවුරු කරගැනීමට හැකියාව ඇතිව සිටී. එය වැඩවසම් ඉඩම් බදු දීම පහළ දැමීම, අධික පොලිය ගැනීම මුලිනුපුටා දැමීම, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීම, ග‍්‍රාමීය සාමූහිකත්වය ඉදි කරමින් සහ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කරමින් ගොවියන් සංවිධාන ගත කොට තිබේ. පසුගිය 45 වසර තුළ, ජනතාවගේ හමුදාවක් ලෙස එය අවංකවම සේවය කොට තිබේ. ජනතාව එයට ආදරය කරන අතර එය ආරක්‍ෂා කරගෙන තිබේ. මේ වෙනුවෙන් ඔබේ සහයෝගීතාවයේ සහ නව මහජන හමුදාවේ 45 වසරක සටන් වර්ෂයන්, විශේෂයෙන්ම ලෝක ව්‍යාප්ත නිර්ධන පංති විප්ලවයේ ඉදිරිගමන වෙනුවෙන් එහි කාර්යභාරය සම්භාවනාවට පාත‍්‍ර කිරීමේ ඔබේ පණිවුඩ ලැබීම අපි බෙහෙවින් අගය කරමු. ඔබේ පණිවුඩ  අපේ විද්‍යුත් ලිපිනය ට ndf@casema.nl2014 මාර්තු 25 ට පෙර එවීම අපි අගය කරමු. පිලිපීන විප්ලවය සහ නව මහජන හමුදාව ගැන වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ තොරතුරු බියුරෝවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

www.philippinerevolution.net

ඔබේ කාරුණික අවධානයට සහ සැලකිල්ලට අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු.

 ලූවිස් ජී. ජලන්දෝනි
ප‍්‍රධාන ජාත්‍යන්තර නියෝජිත
පිලිපීන ජාතික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ

21-gun salute – Information Bureau CPP

Information Bureau Communist Party of the Philippines

At high noon on 29 March 2014, NPA commands and units of the people’s militia will give a 21-gun salute to honor all fallen Red commanders and fighters of the NPA, and heroes and martyrs of the Filipino people’s national democratic revolution.

MEDIA RELEASE
Information Bureau
Communist Party of the Philippines
17 March 2014

21-gun salute for all heroes of the NPA and the people’s democratic revolution

On the occasion of the 45-year milestone of the New People’s Army (NPA), let us give the highest honors to all fallen Red commanders and fighters of the NPA and heroes and martyrs of the Filipino people’s national democratic revolution.

Let us pay tribute as well to all the eminent proletarian revolutionaries who have persisted in four decades of arduous struggle and who continue to help lead and guide the people’s democratic revolution as it set its sights on the next higher phase of the people’s war.

It is with their sacrifices and selflessness that the Filipino people have achieved great victories in waging their national democratic revolutionary struggle. Let us recall and have their names etched forever in the Filipino people’s granite wall memorial which we shall erect at the moment of complete victory of the people’s democratic revolution.

Let us make use of the upcoming 45th anniversary of the NPA’s establishment to celebrate the people’s victories in waging revolutionary armed struggle, carrying out agrarian revolution to smash land monopolies and improve the conditions of the peasant masses, and building the organs of the people’s democratic government from the ground up. Let us prepare to wage bigger struggles as we set our sights to achieving greater victories in the coming years.

Let us also celebrate the outstanding victories in democratic mass struggles achieved by the Filipino people as they carry forward the struggle for national and social liberation. In the past four decades, they have overthrown two reactionary puppet states and are determined to put an end to the current puppet, oppressive, mendacious and corrupt regime.

On 29 March 2014, all regional, subregional and front commands of the NPA and units of the people’s militias under their leadership will fall in formation to parade the flags of the Communist Party of the Philippines, the New People’s Army, the National Democratic Front of the Philippines and the People’s Democratic Government, and subsequently raise them high above the celebration grounds.

At high noon, prior to the general public singing of the Internationale, NPA commands and people’s militia units in formation will give a 21-gun salute. Depending on prevailing military and security conditions, different NPA commands and people’s militias can modify this plan by either extending, abbreviating or rendering an alternative gun salute.

FRDDP-Brazil to CPP

Proletarians of all countries, unite!

To CC of Communist Party of Phillipines

Dear Comrades

This 26th December 2013, the Revolutionary Front of the Defense of People’s Rights-Brazil (FRDDP-Brazil) to send red greetings to the Central Committee of Communist Party of Phlippines/CPP for the celebration of 45 years of your organization. We warmly greet your leaders, cadres and other militants, as well as the masses run and organized by the Party fighting heroically for New Democracy Revolution and the communism. We greet the New People’s Army, commands and red combatants, especially its glorious and unforgettable martyrs. We greet also the National Democratic Front, all masses and national minorities mobilized and organized against imperialism and the local ruling classes.

For decades, persisting on the revolutionary way of people’s war, the CPP became a recognized vanguard of the Philippine proletariat and an advanced detachment of the international proletariat.

With joy, we greet the big victories of the New People’s Army under the firm direction of CPP – which has given proof of heroism and sacrifices, defeating the successive genocidal campaigns, as the current “Oplan Bayanihan”, supported and financed for US – through correct and successives Offensive Tactics; conquering big victories for the people and the revolution and propeling the people’s war according to the goal and plans of CPP to advance to the stage of strategic balance; converting, more and more, the NPA in a poweful People’s Army – spine of the new red power that is growing up with the support of masses.

After 45 years of organization of CPP, the ideas of founders that took on the shining path of Revolution becoming reality with the big victories in the social and national liberation struggles won by the New Democracy Revolution. The People’s War directed by the CPP is one torch that lights the way and propel the national liberation struggles in opressed countries and for opressed masses on the world, converting all the subcontinent in one of the most advanced trenchs of proletarian revolution on the world. Those victories are crowned by the auspicious plan for achieve the strategic balance called upon for the CC of CPP in occasion of 43 birthday of NPA.

The flames launched from the trench of People’s War in Philippines, India, Peru and Turkey are setting fire, more and more, to the heart of youth and masses all over the world. Following those examples, the new generations of international proletariat are struggling to forje the tools of revolution in their own countries. Every achievements are great victories of proletariat which are opening bright prospects for the proletarian revolution on the world.

In 2013, in the biggest cities in Brazil, the Brazilian people rose in great waves of protests. Those big popular rebelions in the cities – with the efforts and hard work of maoists and other Brazilian revolutionaries – have united with the struggle for land that the poor peasants are developing against the landlordism through the Agrarian Revolution and the development of a strong and growing revolutionary movement on the countryside. All those struggles are part of New Democracy Revolution in our country, confronting the old reactionary State of big burgeoise and landlords, servants of imperialism, mainly Iankee imperialism; and against the current oportunist manegement of the parties like PT/PMDB/PSB, and supported by the revisionist PCdoB (Communist Party of Brazil) led by Amazonas/Rabelo, and all the reaction. The maoists and others Brazilian revolutionaries are working hard to pass to a new stage.

The New Democracy Revolution in Philippines and the CPP’s experience are one great source of inspiration for the Brazilian revolutionaries and have showed the masses the path to be follwed in our country to the struggle for social and nacional liberation and the protacted People’s War.

Hold high the flag of CPP in his 45 birthday!

Long Live 45 years of reorganization of CPP!
Long Live 120 years of birthday of Chairman Mao Tsetung!
Down the revisionism! Long Live the Marxism-Leninism-Maoism!
Down the imperialist war! Long Live the People’s War!
Long Live the People’s War in Philippines!

Brazil, 26th December 2013
Revolutionary Front of Defense of People’s Rights

PCm Italy- To the CPP

To the Communist Party of Philippines

Dear comrades,
our party greets the anniversary of the founding chairman of Communist Party of the Philippines, Prof. Jose Maria Sison, and his 55 years-long service to the Filipino people in the struggle for national and social liberation against imperialism and reaction.
This anniversary occurs while a large part of the Filipino people still suffer the consequences of the typhoon Hayan (also known as Yolanda) that devastated the country in 8th of November of the past year, and, even in these terrible hours, the Aquino government does not stop militarizing the countryside across the country to target members and fighters of the Communist Party of the Philippines and people involved in local people’s governments through the operation “Oplan Bayanihan” (a real war on people) backed by imperialists.
Our party has redoubled the efforts to support the dignity of a conscious people struggling to get rid of parasites at national and international level, exposing the interventionism of Aquino’s government and imperialism against its own population and bringing to the proletariat of the imperialist countries and around the world the truth and voice of the Filipino people and the Communist Party.
At international level, the devastations of imperialist globalisation, wars of aggression and the devastating economic crisis of the imperialist system and its impact on proletarians and the broad masses have awakened worldwide a wave of struggles and revolts.
In this context a potential new wave of the world proletarian revolution develops and emerges, with the people’s wars led by Maoist parties as its reference points and strategic anchor.
The realisation of this potential ultimately depends on how successful the Marxist-Leninist-Maoist parties are in fulfilling their revolutionary tasks at national and international level.
For this, we need an effective international MLM organization that can aid the fulfilment of revolutionary tasks and take the collective voice of the Maoists to the proletariat and struggling peoples.

Therefore, comrades, in this anniversary we reiterate our commitment to persist in the support and struggle with your people and the Party and are confident to find you on our side in the struggle for a new and stronger unity and organization of the Maoists in the world.

PCm-Italy
14.1.2014

පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා… CPP Call..

පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියි.

පිලිපීනය: 2013 නොවැම්බර් 18. දිනා ගැනීමට ලොවක් ඇත ප‍්‍රවෘත්ති සේවය. මතු දැක්වෙන්නේ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ තොරතුරු බියුරෝව විසින් නොවැම්බර් 9 නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයයි. (ndfp.net) ටයිපූන් හයියාන්  ගැන වැඩිදුර දැනගැන්මට, 2013 නොවැම්බර් 13 විප්ලවය : (revcom.us) කලාපයේ ‘‘පිලිපීනයේ ටයිපූන්… අධිරාජ්‍යවාදයේ ස්වාභාවික නොවන විනාශකාරී බලවේග’’ බලන්න.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (CPP) අද සුපර්-එයිපූන් යෝලන්ඩා (ජාත්‍යන්තර නම හයියාන්) කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් විණු පළාත් වූ නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම විසායාස්, පන්යා, නැග්‍රෝස්, මාස්බටේ, මින්ඩොරෝ, පලවාන් සහ අනෙකුත් දිවයින්වල, එමෙන්ම නැගෙනහිරර සහ නැගෙනහිර මින්දනාවෝ, උතුරු මින්දනාවෝ සහ දකුණු ලූෂොන්හි පළාත් ප‍්‍රදේශ වල පීඩාවට පත් මිලියනයක ජනතාවකට දැක්වූ සිය අනුග‍්‍රහය පුළුල් කරළහ.

එම මොහොතේදිම, පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ගැලවා ගැනීමේ, සහන සැලසීමේ සහ පුනරුත්තාපනය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා හදිසි සැපයුම් සහ ආධාර ලබා ගැනීමට රට පුරාම සහ විදේශයන්හිත් ජනතාවගේ සේවය සඳහා ආමන්තණය කළහ. ‘‘හදිසි පිළිසරණක් අවශ්‍ය වඩාත් අවශ්‍ය ව සිටින කුණාටුව නිසා හානියට පත් වූ ප‍්‍රදේශවල ජනතාවට හැකි උපරිම උපකාර ලබාදීම පුළුල් කළ යුතුය’’ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියහ.

පෙරෙදා දින, යෝලන්ඩා නිවර්තන කුණාටුව මහත් වේගයකින් පිලිපීනය හරහා ගමන් කොට, විශාල ප‍්‍රදේශයකට විනාශය කැඳවමින් නික්ම ගියහ. යෝලන්ඩා භූමිය මතට කඩා වැදුණු බලවත්ම කුණාටු වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, පසුගිය තිස් වසර පුරා හටත් වඩාත් බලවත්ම කුණාටුවලින් එකක් ද වේ.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේ බලවත් කුණාටුවෙන් විනාශ වුණු ප‍්‍රදේශ අතර පළාත් විප්ලවීය රාජ්‍ය අධිකාරියේ පාලනය යටතේ පවතින, සහ නව මහජන හමුදාව (NPA) මෙහෙයුම්වල නිරත වන ප‍්‍රදේශ සහ අනෙකුත් විප්ලවීය මහජන සංවිධාන පවතින විප්ලවීය මූල ප‍්‍රදේශ ද වන බවයි.

ටයිපුන් මගින් ආලපාලූ වී ගිය බොහෝ ප‍්‍රදේශ මෑතදී ඇතිවූ භූ කම්පන නිසා ජනතාව තද සුලං සහ වැසිවලින් වන අනතුරුවලට වඩාත් භාජනය විය හැකි තත්ත්වයක සිටින බව පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ.

‘‘බහුතරය දිළිඳු ගොවියන්, රැකියා විරහිත ගොවිපල කම්කරුවන්, කුඩා ධිවරයන් සහ ස්වදේශිකයන් වන මේ ප‍්‍රදේශ සමස්ත රටේ වඩාත්ම දිළිඳුබවට වැටී ඇති ප‍්‍රදේශ වේ,’’ යැයි පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ. රජය මගින් ඔවුන් දිගු කාලයක් තිස්සේ නොසලකා අත්හරින ලද අතර සහනාධාර ලබා දීම සඳහා ප‍්‍රමුඛතාවය ලබාදිමක් නොවනු ඇත.

සිය ප‍්‍රාදේශීය කමිටු වලින්, එමෙන්ම මහජන සංවිධාන වලින් සහ නව මහජන හමුදාවේ ඒකක වලින් තවමත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේය.

Blog: https://liberationbase.wordpress.com/ | E-mail: slradical@ymail.com

Philippines: CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

Philippines: CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

18 November 2013. A World to Win News Service. Following is a 9 November media release from the Information Bureau of the Communist Party of the Philippines. (ndfp.net) For more on typhoon Haiyan, see “The typhoon in the Philippines… and the destructive unnatural forces of imperialism” in the 14 November 2013  issue of Revolution (revcom.us)

The Communist Party of the Philippines (CPP) today extended its sympathies to the millions of people affected by super-typhoon Yolanda (international name Haiyan), which ravaged provinces in Eastern and Central Visayas, in Panay, Negros, Masbate, Mindoro, Palawan, and other islands, as well as in areas in Eastern and South Eastern Mindanao, Northern Mindanao and provinces in Southern Luzon.

At the same time, the CPP called for mass mobilization across the country and abroad to generate emergency supply and funds for rescue, relief and rehabilitation efforts. The CPP called on ”people in the areas least affected by the storm to extend maximum possible help to the people who are most in need of emergency assistance.”

Yesterday, tropical storm Yolanda  barrelled across the Philippines, leaving a wide swath of destruction. Yolanda is considered to be among the strongest typhoons ever to hit land, and
one of the most powerful of storms over the past 30 years.

The CPP said that among the areas which were devastated by the strong winds are revolutionary base areas which are within the scope of authority of the provisional revolutionary government, and in the areas of operation of the New People’s Army and other revolutionary mass organizations.

The CPP also pointed out that many of the areas ravaged by the typhoon were those recently hit by powerful earthquakes where people were most vulnerable to the strong winds and rains.

”These areas are among the most impoverished in the entire country, where the majority are poor peasants, unemployed farm workers, small fisherfolk and indigenous peoples,” said the CPP. ”They have long been abandoned by the reactionary government and will not be among its priorities for assistance.”

The CPP said it is still awaiting detailed reports from its local committees, as well as mass organizations and NPA units in the areas.

            – end item-