පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා… CPP Call..

පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියි.

පිලිපීනය: 2013 නොවැම්බර් 18. දිනා ගැනීමට ලොවක් ඇත ප‍්‍රවෘත්ති සේවය. මතු දැක්වෙන්නේ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ තොරතුරු බියුරෝව විසින් නොවැම්බර් 9 නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයයි. (ndfp.net) ටයිපූන් හයියාන්  ගැන වැඩිදුර දැනගැන්මට, 2013 නොවැම්බර් 13 විප්ලවය : (revcom.us) කලාපයේ ‘‘පිලිපීනයේ ටයිපූන්… අධිරාජ්‍යවාදයේ ස්වාභාවික නොවන විනාශකාරී බලවේග’’ බලන්න.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (CPP) අද සුපර්-එයිපූන් යෝලන්ඩා (ජාත්‍යන්තර නම හයියාන්) කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් විණු පළාත් වූ නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම විසායාස්, පන්යා, නැග්‍රෝස්, මාස්බටේ, මින්ඩොරෝ, පලවාන් සහ අනෙකුත් දිවයින්වල, එමෙන්ම නැගෙනහිරර සහ නැගෙනහිර මින්දනාවෝ, උතුරු මින්දනාවෝ සහ දකුණු ලූෂොන්හි පළාත් ප‍්‍රදේශ වල පීඩාවට පත් මිලියනයක ජනතාවකට දැක්වූ සිය අනුග‍්‍රහය පුළුල් කරළහ.

එම මොහොතේදිම, පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ගැලවා ගැනීමේ, සහන සැලසීමේ සහ පුනරුත්තාපනය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා හදිසි සැපයුම් සහ ආධාර ලබා ගැනීමට රට පුරාම සහ විදේශයන්හිත් ජනතාවගේ සේවය සඳහා ආමන්තණය කළහ. ‘‘හදිසි පිළිසරණක් අවශ්‍ය වඩාත් අවශ්‍ය ව සිටින කුණාටුව නිසා හානියට පත් වූ ප‍්‍රදේශවල ජනතාවට හැකි උපරිම උපකාර ලබාදීම පුළුල් කළ යුතුය’’ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියහ.

පෙරෙදා දින, යෝලන්ඩා නිවර්තන කුණාටුව මහත් වේගයකින් පිලිපීනය හරහා ගමන් කොට, විශාල ප‍්‍රදේශයකට විනාශය කැඳවමින් නික්ම ගියහ. යෝලන්ඩා භූමිය මතට කඩා වැදුණු බලවත්ම කුණාටු වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, පසුගිය තිස් වසර පුරා හටත් වඩාත් බලවත්ම කුණාටුවලින් එකක් ද වේ.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේ බලවත් කුණාටුවෙන් විනාශ වුණු ප‍්‍රදේශ අතර පළාත් විප්ලවීය රාජ්‍ය අධිකාරියේ පාලනය යටතේ පවතින, සහ නව මහජන හමුදාව (NPA) මෙහෙයුම්වල නිරත වන ප‍්‍රදේශ සහ අනෙකුත් විප්ලවීය මහජන සංවිධාන පවතින විප්ලවීය මූල ප‍්‍රදේශ ද වන බවයි.

ටයිපුන් මගින් ආලපාලූ වී ගිය බොහෝ ප‍්‍රදේශ මෑතදී ඇතිවූ භූ කම්පන නිසා ජනතාව තද සුලං සහ වැසිවලින් වන අනතුරුවලට වඩාත් භාජනය විය හැකි තත්ත්වයක සිටින බව පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ.

‘‘බහුතරය දිළිඳු ගොවියන්, රැකියා විරහිත ගොවිපල කම්කරුවන්, කුඩා ධිවරයන් සහ ස්වදේශිකයන් වන මේ ප‍්‍රදේශ සමස්ත රටේ වඩාත්ම දිළිඳුබවට වැටී ඇති ප‍්‍රදේශ වේ,’’ යැයි පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ. රජය මගින් ඔවුන් දිගු කාලයක් තිස්සේ නොසලකා අත්හරින ලද අතර සහනාධාර ලබා දීම සඳහා ප‍්‍රමුඛතාවය ලබාදිමක් නොවනු ඇත.

සිය ප‍්‍රාදේශීය කමිටු වලින්, එමෙන්ම මහජන සංවිධාන වලින් සහ නව මහජන හමුදාවේ ඒකක වලින් තවමත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේය.

Blog: https://liberationbase.wordpress.com/ | E-mail: slradical@ymail.com

Posted on November 28, 2013, in AWTW, CPP - Philippines, International, Philippines, Sinhala, Solidarity and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: