මාඕ සේතුං

 

Mao Zedong Writing His 'On Protracted War' in a Cave-Dwelling in Yenan

සභාපති මාඕ සේතුං යෙනානයේ සිය වාසස්ථානය වූ ලෙනක සිට ”දිග්ගැස්සුණු මහජන යුද්ධය ගැන කෘතිය ලියයි”

 

BK-s  සභාපති මාඕ සේතුංගේ තෝරාගත් යුද්ධ ලිපි

මාඕ සේතුංගේ තෝරාගත් යුද්ධ ලිපි සිංහල බසට පරිවර්තනය කරන ලද්දේ ආනන්ද කුමාර විසිනි. ඔහු එවකට ‘‘ශ‍්‍රී ලංකා – චීන මිත‍්‍රත්ව සංගමයේ සම ලේකම්වරයායි.’’ මෙම සංගමයේ නායකයින්ට අයත්ව තිබූ කොළඹ ‘‘ප‍්‍රජා ප‍්‍රකාශකයින්’’ විසින් මුද්‍රණය කොට පළ කරන ලදි. පසුව ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් ‘‘කම්කරුවා ප‍්‍රකාශනයෙන්’’ මෙහි තෝරාගත් කොටස් පළ කරන්නට යෙදුණි. මෙම ලිපි පෙළ චීනයේ මහජන යුද්ධය ගැන හදාරන්නෙකුට මෙන්ම මාඕවාදී යුධ විද්‍යාව අධ්‍යයනට කරන්නෙකුට මාහැඟි වස්තුවකි. මෙය අද පවා ලෝකයේ දශ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත විප්ලවවාදීන් විසින් අධ්‍යයනය කරනු ලබයි.

* * * * *

 

 •  පළමු මද්‍රණය 1970

 

ප්‍රකාශකයාගේ සටහන

මාඕ සේතුංගේ තෝරාගත් යුද්ධ ලිපි සිංහලට නැගුවේ පීකිං නුවර විදේශ භාෂා මුද්‍රණාලය මගින් 1968දී ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙන ඒ පො‍තේ ඉංග්‍රීසි පිටප‍තේ පළමුවැනි සාක්කු මුද්‍රණ‍යෙහි ඇතුළත් ලිපි ඇසුරෙනි. ලිපි සමග යොදා තිබෙන අධෝලිපි සහ සටහන් ද ඒ මුද්‍රණයෙහි ම එන ඒවා ය.

 

ABar-11

 

 • චීනයෙහි රතු දේශපාලන බලය පවතින්නට හැකි වන්නේ ඇයි? (1928, ඔක්තෝබර් 5) PDF Version (863 KB)

 • චිංකොං කඳු වල අරගලය (1928, නොවැම්බර් 25) PDF Version (2.28 MB)

 • පක්‍ෂය තුළ තිබෙන වැරදි අදහස් නිවැරදි කිරීම ගැන (1929, දෙසැම්බර්) PDF Version (884 KB)

 • එක ගිනි පුපුරකින් ලැව් ගින්නක් අවුළුවන්නට පුළුවනි (1930, ජනවාරි 5) PDF Version (940 KB)

 • චීනයේ විප්ලවවාදී යුද්ධයේ උපායමාර්ගය පිළිබඳ ගැටළු (1936, දෙසැම්බර්) PDF Version (5.17 MB)

 • ජපානයට විරුද්ධ ගොරිල්ලා යුද්ධයෙහි උපායමාර්ගය පිළිබඳ ගැටළු (1938, මැයි) PDF Version (2.41 MB)

 • දිග්ගැස්සුණු යුද්ධය ගැන (1938 මැයි) PDF Version (5.61 MB)

 • යුද්ධය සහ උපායමාර්ගය පිළිබඳ ගැටළු (1938, නොවැම්බර් 6) PDF Version (1.22 MB)

 • දෙවැනි කොමියුනිස්ට්-විරෝධී ප‍්‍රහාරය පළවා හැරීම ගැන නිගමන (1941, මැයි 8) PDF Version (574 KB)

 • දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙහි හැරෙන තැන (1942, ඔක්තෝබර් 12) PDF Version (466 KB)

 • සභාග ආණ්ඩුව ගැන (උපුටා ගත් කොටස්) (1945, අපේ‍්‍රල් 24) PDF Version (757 KB)

 • තමාගේ ම යැපීම සඳහා හමුදාව විසින් කරන නිෂ්පාදනය ගැන සහ වැරදි හරිගැස්සීම පිණිස ත් නිෂ්පාදනය පිණිස ත් ගෙනයන ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යාපාර වල වැදගත්කම ගැන (1945, අපේ‍්‍රල් 27) PDF Version (650 KB)

 • සතුරු බලසේනා එකින් එක විනාශ කිරීම පිණිස වැඩි-බලය ඇති බලසේනාවක් ඒකරාශී කරන්න (1946, සැප්තැම්බර් 16) PDF Version (463 KB)

 • තුන් මසක ලූහුඬු විස්තරය (1946, ඔක්තෝබර් 1) PDF Version (561 B)

 • වයඹදිගු රණ මණ්ඩලය සඳහා සටන්ව්‍යාපාර සංකල්පය (1947, අපේ‍්‍රල් 15) PDF Version (190 KB)

 • විමුක්ති යුද්ධයේ දෙවැනි අවුරුද්ද සඳහා උපායමාර්ගය (1947, සැප්තැම්බර් 1) PDF Version (499 KB)

 • චීන මහජන විමුක්ති හමුදාවේ ප‍්‍රකාශනය (1947, ඔක්තෝබර්) PDF Version (598 KB)

 • ප‍්‍රධාන විනය නීති තුන සහ අවධානය පිණිස කරුණු අට නැවත නිකුත් කිරීම ගැන-චීන මහජන විමුක්ති හමුදාවේ ප‍්‍රධාන මූලස්ථානයේ උපදේශය (1947, ඔක්තෝබර් 10) PDF Version (585 KB)

 • වර්තමාන තත්වය සහ අප සතු කර්තව්‍යයෝ (1947, දෙසැම්බර් 25) PDF Version (148 KB)

 • හමුදාවෙහි ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ව්‍යාපාරය (1948, ජනවාරි 30) PDF Version (527 KB)

 • වයඹදිග ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග‍්‍රහණය ගැන සහ විමුක්ති හමුදාවෙහි අළුත් වර්ගයේ මතවාදී අධ්‍යාපන ව්‍යාපාරය ගැන (1948, මාර්තු 7) PDF Version (486 KB)

 • ලියාඕශි-ශෙන්යාං යුද්ධව්‍යාපාරය සඳහා සටන්ව්‍යාපාර සංකල්පය (1948, සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර්) PDF Version (292 KB)

 • හුආයි-හායි යුද්ධව්‍යාපාරය සඳහා සටන්ව්‍යාපාර සංකල්පය (1948, ඔක්තෝබර් 11) PDF Version (237 KB)

 • චීනයේ යුද්ධ තත්වයෙහි බාරදූර වෙනස්වීම් (1948, නොවැම්බර් 14) PDF Version (237 KB)

 • පීපිං-තියන්සින් යුද්ධව්‍යාපාරය සඳහා සටන්ව්‍යාපාර සංකල්පය (1948, දෙසැම්බර් 11) PDF Version (441 KB)

 • විප්ලවය කෙළවර තෙක් ගෙන යන්න (1948, දෙසැම්බර් 30) PDF Version (556 KB)

 • හමුදාව වැඩ කරන බලපිරිසක් බවට හරවන්න (1949, පෙබරවාරි 8) PDF Version (276 KB)

 • රට පුරා ම ඉදිරියට ගමන් කරන්නට හමුදාවට දුන් ආඥව (1949, අපේ‍්‍රල් 21) PDF Version (755 KB)

 • චීන මහජන විමුක්ති හමුදාවේ නිලප‍්‍රකාශය (1949, අපේ‍්‍රල් 25) PDF Version (271 KB)

———————————————————————————————————

DS-s  චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් කැ‍ඳවන ලද විශාල කළ ක්‍රියාකාරක සම්මන්ත්‍රණ‍යේදී සභාපති මාඕ කළ කථාව

DS-s  නායකත්වය ගැන

 

ABar-11

Advertisements
 1. Ananda Goonatilleke

  I am Ananda Goonatilleke. I was a member of the Ceylon Communist Party from 1964 and contributed as a Full Time activist from 1965 to 1966. I was appointed as the Deputy Editor of the Sinhala Organ of the Party ”KAMKARUWA”, in 1965 January. i have worked under Comrade N.Shanmugathasan’s leadership. I was detained as a political detainee along with Comrade Shanmugathasan from April 18, 1971 up to December 28, 1971. I still consider myself as a Marxist Leninist and consider Mao Zedon’s thought as a great contribution. Hence, I have full political authority to CORRECT a few wrong information given below. [1.] Ceylon Communist Party was reorganized after the 07th National Congress held in January 1964, and expelled former revisionist leadership. [ 2.]The new Central Committee [ C.C.] of the Party elected Premalal Kumarasiri as the General Secretary and N. Shanmugathasan as the National Organizer. [3] After Premalal Kumarasiri deserted the Party in December 1964, D,N,Nadunge, Watson Fernando and A.Jayasuriya werw elected by the C.C as the Secretariat. [4] 8th National Congress of the Party was held from on July 2,3,4 and 5th, 1965 at the Red Cross Hall, Colombo 7. I participated as a delegate of the Panadura Party Branch. I still have a copy of the 8th National Congress Report. [5] After the Congress the new C.C. elected Comdare Shanmugathasan as the General Secretary of the Party. (6) CEYLON COMMUNIST PARTY did not call itself as the ” Ceylon Communist Party (Maoist)” up to the first part 1972, until there was a split in the Party. [7] So from the 7th Congress of the Party in 1964 it was not called MAOIST and Comrade Shanmugathasan was NOT A JOINT SECRETARY but the GENERAL SECRETARY from JULY 1965 UP TO THE LATER DEVELOPMENT AFTER 1974. [8] These historical facts you can find in Shanmugathasan’s book, ” POLITICAL MEMOIRS OF AN UNREPENTANT COMMUNIST” which was published in 1989.

  [1] These SINHALA translations are great but they were NOT TRANSLATED OR PUBLISHED BY CEYLON COMMUNIST PARTY. THEY WERE TRANSLATED BY MR. ANANDA KUMARA, FORMER GENERAL SECRETARY OF THE ”SRI LANKA – CHINA FRIENDSHIP ASSOCIATION” AND PUBLISHED BY ”PRAJA PUBLISHERS” WHICH WAS OWNED BY THE LEADERS OF THE ”ASSOCIATION.” [2] BUT LATER IN 1965 SOME OF THOSE WRITINGS WERE REPUBLISHED BY THE ”KAMKARUWA PUBLISHERS” OF THE CEYLON COMMUNIST PARTY.

  ” ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) විසින් චීනයේ පීකිං විදේශ භාෂා මුද්‍රණාලයේ පළ කළ ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත්වලින් සිංහලට පරිවර්තනය කොට කොළඹ ප්‍රජා ප්‍රකාශනායතනයේ මුද්‍රණය කරන ලද්දකි. මාඕගේ ලේඛණ සිංහල බසට නැගීම ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් ලංකා ඉතිහාසයෙහි නිර්ධන පංති විප්ලවීය ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කරන ලද උසස් වූ වැඩ කොටසක් බව සිහි කළ යුතුය. මාක්ස්වාදී ලේඛණ ස්වදේශීය බසට පරිවර්තනය කළ යුතුයැයි, එය විප්ලවීය ව්‍යාපාරයන්ගේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් අතිශ්‍ය වැදගත් දෙයකැයි මුලින්ම වටහා ගෙන ලං.කො.ප.(මාඕවාදී) හි පළමු පක්ෂ සම්මේලනයේදී ම එය යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කොට එය ක්‍රියාවට නැංවීමට පුරෝගාමී වුයේ එම පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයෙකු සහ එහි පළමු සමලේකම්වරයා වූ සහෝදර එන් ශන්මුගදාසන් විසිනි. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: