Blog Archives

ඉන්දියාව: අත්අඩංගුවට ගත් මානව හිමිකම් ක‍්‍රියාකාරීහු නිදහස් කරන්න, කල්‍යාන් රාඕ කියයි

ඉන්දියාව: අත්අඩංගුවට ගත් මානව හිමිකම් ක‍්‍රියාකාරීහු නිදහස් කරන්න, කල්‍යාන් රාඕ කියයි

virasamraokalyan-800x445

චටිස්ගාර් පොලිස් කණ්ඩායමක් මගින් සකස් කරන ලද චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා සිටින සාමාජිකයින් 7 දෙනා කොන්දේසි විරහිතව වහාම නිදහස් කරන ලෙස විප්ලවීය ලේඛක ජී කල්‍යාන් රාඕ රජයට බල කළහ.

මාඕවාදී අරගලයට සහය දීමට රැස්ව සිටි විරෝධතාකරුවන් ඉදිරිපස, ඔහු ප‍්‍රකාශ කලේ පසුගිය මාසයේ ඛම්මාන් දිස්ත‍්‍රික්කයේ ආදිවාසීන්ට එරෙහිව සිදු කළ ව්‍යාජ සටන පරික්ෂා කිරීමට ගිය බැවින් ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන ‘නීති විරෝධීව’ රඳවාගෙන සිටින බවයි.

ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ (මාඕවාදී) මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජික අක්කිරාජු හරාගෝපාල් නොහොත් රාමක‍්‍රිෂ්ණා ලෙස හඳුන්වන ආර් කේ ගේ බිරිඳ වන කේ. සිරිෂා, තෙලෙංගානා පොලීසිය මගින් ඔස්මානියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණි පර්යේෂකයින් සහ නීතිඥයින් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍ර විරෝධී ලෙස අත් අඩංගුවට ගැනීම තරයේ හෙලා දුටහ.

Source: MaoistRoad

Malkangiri fake encounter: No any response by the Nepalese Maoist Parties

Malkangiri fake encounter: No any response by the Nepalese Maoist Parties

R.R.Baral Rishi Raj Baral
The current situation faced by the Nepalese Maoist Movement has become the matter of concern and curiosity for all-inside the country and abroad. These days, everyone is asking a question—what the Nepalese Maoists are doing? Are they still at the crossroads or they are heading towards somewhere? It is not the matter to cover up, frankly I would like to say that, at present, Nepalese Maoist Movement is critically suffered and struggling for its existence.
Last year, I had written an article entitled ‘Indian Blockade and Nepalese Maoists’. There I had mentioned: ”It is the reality that, there are Maoist revolutionaries in Nepal, but there is no any revolutionary Maoist Party in Nepal”. It was not my subjective assertion, it was the objective reality of the Nepalese Maoist Movement. Current situation of the Nepalese Maoist movement has justified my analysis.
We all know Baburam Bhattarai has abandoned the path of Marxism.  He has declared that, he has no any faith in Marxism. He has formed a new party, a pure bourgeois party. Prachanda the most corrupted person in the Nepalese Maoist Movement, the ringleader of traitors—the renegade, has mentioned the terminology Marxism-Leninism-Maoismin his party document, but in practice, he has gone far away from the path of revolution. Ultimately he has taken the place of Bauram Bhattarai a pro-Indian notorious person in the Nepalese Maoist movement. Now Prachanda is known as the faithful puppet of Indian expansionism. We must be clear that, Prachanda is no more a Communist, not even a nationalist, now he is the true representative of neo-reactionary class—the comprador.
Now we have two other organizations,who project themselves as the revolutionary Maoists of Nepal. These are the Communist party of Nepal (Revolutionary Maoist) led by Mohan Baidhya ‘Kiran’ and CPN (Maoist) led by Netra Bikram Chanda ‘Biplav’.  Biplav has some young cadres, but ideologically and politically Chand’s Party is not clear in its goal. It seems that Chanda himself has no any interest in studying Marxism-Leninism-Maoism and applying it in the Nepalese context.  He has denied the glorious history of Paris Commune to the New Democratic Revolution of China, led by the great leader and helmsman Comrade Maotsetung. According to the Chanda led Maoist, the line that can protect the Maoist movement from all ideological problems is ”unified people’s revolution”. Pleading for unified people’s revolution Chanda states: “If attempts are made to find solution for today’s world from Marx’s, Lenin’s and Mao’s syntheses, which are 177, 100 and 65 years old respectively, it is tantamount to fitting a steam engine in the Jet-plane.” In fact, CPN (Maoist) led by Biplav is heading towards the repudiation of MLM, that is Post-MLM. So that, in a recently written document, Biplav has pleaded the concept of Post-imperialism,that means the end of imperialism. They are going to held the 8th National Congress in February, 2017.  In which direction they will move and what will be their ideological and political line is a matter of wait and see. But since two years they are exercising—“the movement is everything, the final goal is nothing”.
Now we have another faction CPN (Revolutionary Maoist) led by Comrade Mohan Baidhya ‘Kiran’. In this organization, there are senior leaders, who have the experience of 5 decades of Communist Movement. They have mentioned MLM as their guiding principal. They have declared New Democratic Revolution as their minimum program and they have also mentioned the significance of 3 magical weapon. But they have denied the role of People’s War—the path guided by Maoism. They have mentioned ”people’s armed struggle” as their political line. They are the strong supporter of federal system and identity politics. Party unification with Nepal Communist Party (unified), led by Pari Thapa also has produced a lot of confusion among the cadres. Because some of the leaders of this party are NGO holders and in the past, they had played negative role against the Peoples War.
There is another problem with Baidhya led Maoist Party. Now they have formed a front, named as ‘Patriotic People’s Republic Front, Nepal’. They have convinced their cadres that, the front is one of the componentof 3 magical weapon and it will play the role of united front in the New Democratic Revolution. But the chairman of ‘Patriotic People’s Republic Front, Nepal’ CP Gajurel ‘Gaurav’, in a press conference told that the front will take part in local election and it will be registered also in the election commission. In fact, they want to participate in the coming election conducted by the reactionary government, and want to be law makers and so on.  Now they are going to form a joint front with the so called Communist parties, who used to  take part in election and hold the ministerial posts. No matter, whatever they speak, Baidhya faction is going to participate in the coming election and the front will fulfill this role.

‘Patriotic People’s Republic Front, Nepal’ has produced a lot of confusion among the cadres. In their opinion, pleading for identity politics and participation in the election will damage the remaining reputation of the Party. No matter, the formation of the front and decision to take part in election will make them close with Prachanda. Baidhya led Party has announced the national gathering in February 2017. We must have to wait and see until their National gathering. In paper, to some extent, Baidhya led party seems as the follower of New Democratic Revolution, but in practice it has nothing to do. Just writing revolutionary words in the document is not enough, it needs practice. The main problem of Baidhya faction is not to apply the theory into practice.
Now I want to raise another issue. Comrade Gaurav has long experience in the International Communist Movement. But at present he is not clear about the Revolutionary Internationalist Movement. In an article published in his party organ Maoist, not only he has minimized the significance of ‘May Day declaration 2016’, he has mentioned that the world situation is not favorable for the revolution, and it takes long time to achieve the goal.  It means, world situation is not favorable for the revolution, so that, we must participate in the coming election. To take part in election means to be the part of government’s plan and policy. Expressing such view, he has denied the role of conscious effort and has pleaded  spontaneousism.
Now there is another issue,that I am going to point out here.  Baidhya led party never supported the Peoples War in India, Turkey and Philippines. They never passed any resolution about such burning issues. They never mentioned these issues in their party documents. After a big pressure, in Pokhara CC meeting, they were compelled to mention the word ”condemn the operation green hunt in India”. But in practice, they never took this issue seriously. It is the reality that, they don’t want to raise this issue strongly, but just in words.
At present, the whole universe has stood against the reactionary Modi government of India. The civil right organizations, like RDF, CRPP, PUCL and the parties like CPI also have condemned the Malkangiri fake encounter. Some organizations have come out in the street condemning the fake encounter and making solidarity with the oppressed people of India. Not only from India, from Italy, Germany and other parts of the world, people have come out in the street holding the red banner, ” Condemn the fake encounter” , ”Stop the War on People” . Slogans are chanting in the street. But the Nepalese Maoist parties are still in a deep sleep. In Nepal no any Maoist party and civil right oraganisation has spoken even a single word, no any statement, no any response in this issue.  But still they are pleading that they are revolutionary Maoists and they have the legacy of 10 years Peoples War.
It is a matter of pain that how soon Baidhya and Gaurav both have forgotten, during the 10 years Peoples War in Nepal, when they were captured by the Indian Police and the Indian Comrades and civil right organizations had come out in street demanding their release, demanding to save their lives.  What a matter of irony!
Biplav faction has no any concern on such issues. They are against the Maoist People’s war. Now they are busy in ”deusi-bhailo” (a Hindu religious festival worshiping goddess of wealth Lakshmi ).  But what the Baidhya led Maoist party is doing? Are they unknown in this issue? No they are not unknown in this issue. But they don’t want to speak in this issue. It is open secret that, why they don’t want to speak in this issue. What type of proletarian internationalism they are exercising, is hard to understand.
Now, again I would like to say that ”there are Maoist revolutionaries in Nepal, but there is no any revolutionary Maoist party in Nepal”.
But we do, our Revolutionary Intellectual-Cultural Front, Nepal does it.
We do our best effort to make strong solidarity with the oppressed people India.
We do our best effort to support the People’s War in India.
We do our best effort to strengthen the campaign against the fascist Government of India.
We do our best effort to uphold the proletarian internationalism.

බස්තාර් හි ව්‍යාජ සටනකින් ගොවියෙකු මරා දමා ඇත.

බස්තාර් හි ව්‍යාජ සටනකින් ගොවියෙකු මරා දමා ඇත.

බස්තාර් හි ව්‍යාජ පොලිස් සටනකට ගොවියෙකු ගොදුරු වී ඇත. පොලීසිය පැවසුවේ පෙබරවාරි 4 මාඕවාදීන් සමග ඇතිවුණ ගැටුමක දී ඔහු මිය ගිය බවයි. කෙසේ වෙතත් පවුලේ අය පවසන්නේ හද්මා ට කිසිදු මාඕවාදී සම්බන්ධතාවයක් නැත යන්නයි. ඔහුව මරා දමා ඇත්තේ ව්‍යාජ සටනකිනි.


බස්තාර් පොලිස්පති කල්ලූරි ප‍්‍රකාශ කළේ, පෙබරවාරි 4 මරදුමා පොලිස් ස්ථානයට අයත් කණ්ඩායමක් සමග ඇති වූ බිහිසුණු ගැටුමකින් පසු හද්මා මිය ගිය බවත් ඔහුගේ ගිනි අවියද ප‍්‍රදේශයකින් සොයා ගත් බවයි.

එසේ වුවද හද්මාගේ බිරිඳ පැවසුවේ පෙබරවාරි 3 උදෑසන පොලීසිය සිය නිවසට පැමිණ ඔහුව රැගෙන ගිය බවයි.
හද්මාගේ බිරිඳ කාශ්‍යප් පැවසුවේ ‘‘පොලිස් නිළධාරීන් 5ක් පමණ අපේ නිවස වැටලූවා, 6 දෙනෙක් නිවසට ඇතුල් වී නගරයට ගමන් කරන පෙන්වන්නැයි සැමියාට කිවුවා. ඔහු එය ප‍්‍රතික්ෂේප කළ නිසා ඔහුව රැගෙන ගියා.’’

අජිත් නිදහස් කරනු

අජිත් නිදහස් කරනු

free Ajith!

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දක්වමු! ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී)!

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දක්වමු! ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී)!

වසරක දී මාඕවාදීන් 100ක් මරුට… විප්ලවීය ව්‍යාපාරයට විශාල පාඩුවක්…

පොලීසිය විසින් සොයා ගන්නා ලද ලිපියකට අනුව, වසරක් තුළ දී මාඕවාදීන් 100 ක් මරා දමා ඇති බව ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ (මාඕවාදී) මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක අභේ විසින් පිළිගෙන තිබේ. ලිපිය, බිම් මට්ටමේ මිලීෂියා භටයින් සඳහා ගෝන්දි භාෂාවෙන් ලියා තිබුණේ, සැප්තැම්බර් මසට යෙදෙන පක්ෂයේ 11 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙනි. ‘‘මෙය ව්‍යාපාරයට විශාල පාඩුවක්’’ අභේ ලිපියෙන් පවසා ඇත. එම ලිපිය මෑතක දී ප‍්‍රහාරයක් සිදු වූ ස්ථානයකින් සොයා ගන්නා ලදි.

ලිපිය මගින් දිල්ලි මහාචාර්ය ජීඑන් සායිබබා සහ දිල්ලි ශිෂ්‍ය හෙම් මිෂ්රාගේ අත් අඩංගුවට පත් වීම ගැනත් අවධානය යොමු කොට තිබුණේ ‘‘කොල්ලකාරී රජය විප්ලවය මැඩලීමට ලංසු තබයි’’ යනුවෙනි. ‘‘ඉන්දියානු රජය අපේ පක්ෂය, නායකත්වය සහ විප්ලවීය ආවේශයන් බලවත් වන බව පවසමින් විප්ලවය මර්ධනය කිරීමට ප‍්‍රයත්න දරයි,’’ අභේ ලියා ඇත, ඊට අමතරව: ‘‘2014 දී මහාරාෂ්ට‍්‍රා පොලීසිය අත් අඩංගුවට ගත් විප්ලවීය සහෝදරයෙකු සහ ආර්ඞීඑෆ් (විප්ලවීය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ) නායක ජී එන් සායිබබා සියයට අනූවකටත් වඩා ආබාධිත තත්වයේ සිටිද්දී මේ දක්වාත් මාස 14 ක් තිස්සේ ඇප රහිතව සිර භාරයේ තබා ගෙන සිටී.

ඔහුට අවසානයේ සෞඛ්‍ය තත්වය මත ඇප ලබා දුන්හ. දිල්ලි සරසවි සිසු හෙම් මිෂ්රා 2013 දී අත් අඩංගුවට ගත් අතර ඇප රහිතව රඳවා තබාගෙන සිටී.’’ ලිපිය නිකුත් කොට තිබුණේ මේ මස මුලදී ඇප ලබා මිෂ්රා නිදහස් කිරීමට පෙරයි. තවද අභේ කේ මුරලිදරන් සහ ඔහුගේ පණිවුඩකරු (චෙරුකපල්ලි ඉස්මායිල්) මේ වසරේ මැයි වලදී පුනේ හිදි අත්අඩංගුවට ගැනීමද, ප‍්‍රවීන් තන්නා සහ ඔහුගේ බිරිඳ සයිනා සහ තවත් තිදෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම පක්ෂයට සිදු වූ විශාල පාඩුවකි….

ඉන්දීය රජයට එරෙහිව පීඩනයක් ඇති කිරීමට පුළුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්න.

ස්වීඩන සහෝදරවරුන්ගෙන්

ඉන්දීය රජයට එරෙහිව පීඩනයක් ඇති කිරීමට පුළුල් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්න.

ඉන්දියානු රජය ‘‘සල්වා ජුදුම් 2’’ ආරම්භ කර ඇති පරිද්දෙන්ම මේ මොහොතේ ඉන්දියානු රජයට එරෙහිව පීඩනයක් ඇති කිරීමට පුළුල් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට කාලයයි.

ඉන්දියානු ජනතාවට එරෙහි යුද්ධයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරය (ICAWPI) ඉන්දියාව තුළ සහ විදෙස් වලත් විවිධ බලවේග එක්සත් කිරීමට දැවැන්ත මුලපිරීමක් සිදු කොට ඇත. අද එවැනි ව්‍යාපාරයක අවශ්‍යතාව පැන නැගී ඇත. එම නිසා ස්වීඩනයේ- ඉන්දියා සහයෝගිතාවය ස්වීඩනය තුළ ප‍්‍රාදේශීයව ව්‍යාපාරයක් නැවත දියත් කරමින් සිටින අතර එලෙස කටයුතු කරන මෙන් ලෝකය පුරා සිටින මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ව්‍යාපාරයේ දේශපාලනය සඳහා කරුණාකර ICAWPI මුල් පිටුවට පිවිසෙන්න.

http://www.icawpi.org/

කරුණාකර මේ පණිවිඩය අනෙක් අයට ලැබෙන්නට සලස්වන්න!

සහයෝගීතා සුභ පැතුම්

ස්වීඩනයේ- ඉන්දියානු සහයෝගිතාවය

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Start a broad campaign to put some pressure on the Indian government.

As the Indian government is starting a “Salwa Judum 2” it is now time to start a broad campaign to put som pressure on the Indian government.

The International Campaign Against the War on People in India (ICAWPI) was a great initiative that united different forces in India and abroad. Today there is a need for such a campaign. Thats why India Solidarity -Sweden is relaunching the campaign locally in Sweden and we call all our friends all over the world to do the same thing.

Please see the ICAWPI home page for the politics of the campaign.

http://www.icawpi.org/

Please forward this message to others!

 

Solidarity greetings from

India Solidarity -Sweden

ඉන්දීය රාජ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව ඉන්දියානු ජනතාව

ඉන්දීය රාජ්‍ය මර්ධනයට එරෙහිව ඉන්දියානු ජනතාව

ඔක්තෝබර් 2: හයිද්‍රාබාද්: වරංගාල් හි ව්‍යාජ සටන්වල ඝාතන වලට එරෙහි වාර්තාව

වාර්තාකිරීම බිට්ටු විසිනි.

වරංගාල් හිදී මාඕවාදීන් දෙදෙනෙකු වධ දීමට ලක්කොට ව්‍යාජ සටනකින් ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව සුන්දරෙයියා විඥන කේන්ද්‍රම් හි සිට උදෑසන 10.00 රාජ්‍ය සභාව දෙසට සංවිධාන 372 කින් එකට එක්ව ගමන් කිරීමට සංවිධානය කරනු ලැබූ පෙළපාලියට එරෙහිව දැවැන්ත මර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි. මිය ගිය අයගෙන් එක් අයෙකු වූ, කාන්තා සහෝදරිය, ලිංගික අපයෝජනයට ලක් ව තිබුණු බවට ලක්ෂණ පෙන්වයි. වරාලක්ෂ්මි, විප්ලවීය ලේඛකයින්ගේ සංගමයේ ලේකම්වරිය පෙළපාළියට පෙරදින සන්ධ්‍යාවේ සිට නිවාස අඩස්සියේ තබා තිබුණි. චාලෝ සභා පෙළපාලිය සම්බන්ධවීමට සිටි තෙලෙන්ගානා විද්‍යාර්ථි සංගමයේ සහ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ශිෂ්‍යයන් පෙළපාළියට රාත‍්‍රියට පෙර රාත‍්‍රියේදී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. පුද්ගලයන් ගණනාවක්ම පෙළපාලිය දින උදෑසන වන විට නිවාස අඩස්සියේ තබා තිබුණි.

15oct2-hydrabad-01

15oct2-hydrabad-02

15oct2-hydrabad-03

15oct2-hydrabad-04

15oct2-hydrabad-05

15oct2-hydrabad-06

15oct2-hydrabad-07

15oct2-hydrabad-08

15oct2-hydrabad-09

15oct2-hydrabad-10

දහස් ගණන් ජනතාව හයිද්‍රාබාද් කරා දිවෙන දුම්රිය නැවතුම් සහ බස් නැවතුම්වලට ගොඩ වූහ. බොහෝ අය වේලාසනින්ම දිස්ත‍්‍රික් දුම්රිය/බස් ස්ථානවලට ගියහ. අරගල පෙදෙස අවට බාධක තබා පොලිස් මුර යොදා තිබුණු අතර එම ස්ථානයට ලඟා වූ ජනතාව අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ; විරෝධතාකරුවන්ට මිලේච්ඡ මුගුරු පහරවල් එල්ල වූ අතර ඔවුහු පොලිස් වෑන් වලට පහරදී පොඩි කර දැමූහ. අත් අඩංගුවෙන් නිදහස් කරනු ලැබුවේ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු පමණි: මහාචාර්ය හරාගෝපාල්, කෝදාන්ද් රාම් තවත් ප‍්‍රමුඛ පෙළේ රාජ්‍ය පුද්ගලයින් නිළ නොවන නමුත් නොනිළ ලෙසට අත් අඩංගුවට ගත්හ. මෙය ව්‍යාජ සටන් සහ වධදීම් වලින් කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ රජය අත්කරගෙන තිබූ ප‍්‍රතිරූපය ගොඩ ගැනීමට කරනු ලැබූ දක්ෂ ප‍්‍රයත්නයකි. සමස්තයක් වශයෙන්, සිවිල් ලිබර්ටීස් කොමිටිය ඇස්තමේන්තු කොට ඇති පරිදි ප‍්‍රාන්තය පුරාම ජනතාව 15,000 ක පමණ අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අපිව මුලූ දවස පුරාම රඳවා තබාගෙන සන්ධ්‍යාවට පසුව නිදහස් කරනු ලැබුවා. එක් පුද්ගලයෙක් මහේෂ් සහෝදරයා නිදහස් කරාට පසුව නැවත අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුණි, පැය 3ක් නගරය වටා ජනතාවගෙන් ඉවතට පදවාගෙන යනු ලැබුණි, ඒ අතරතුර හැකි සෑම ආකාරයකින්ම ඔහුව තැතිගැන්වීමට උත්සාහ කරනු ලැබූහ. තනි පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙක්ද ඉලක්ක කළ අතර ඔවුන්ව වෙන් වෙන්ව සිර ගත කළහ. ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, මාක්ස්වාදී-ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ තවත් සංවිධාන කිහිපයක සාමාජිකයින් විශාල විරෝධතා පිටියේදී අත් අඩංගුවට ගත් අතර, රැඩිකල් වාමාංශයේ ඔවුන්ගේ කාඩර්වරුන්ට සැලකූ අකාරය අතර පැහැදිලි වෙනසක් තිබේ. තෙලෙන්ගානාවේ දැවෙන ප‍්‍රශ්නයක් වූ ගොවියන් දිවිනසා ගැනීමේ ගැටළුවට විශාල මාධ්‍ය ආවරණයක් තිබුණු අතර, කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ රජය ‘බන්ගාරා තෙලෙන්ගානා’ (ස්වර්ණමය තෙලෙන්ගානාවක්) දෙසට රැගෙනයාම පිළිබඳව වූ සම්මානය බරපතල ලෙස හානයට ලක්වූහ.

තෙලෙන්ගානාවේ මහජන මර්ධනය

 

15oct2-hydrabad-12

15oct2-hydrabad-13

සැප්තැම්බර් 30 ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) ට සහය දැක්වූ ඕනෑම ෆෝරුමයක් දරුණු ලෙස මර්ධනය කරනු ලැබූහ. මෙය ව්‍යවස්ථා විරෝධී සහ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවිරෝධී ය, මන්දයත් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ක‍්‍රමයක සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සිය මතවාදී විශ්වාසයන් ප‍්‍රකාශ කිරීමට අයිතියක් ඇත. අපිට අවශ්‍යයි ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට සටන් වැදීමට ෆෝැමයක ආකරය ගන්නා සංවිධානමය ආකෘතියක් කිසිදු දේශපාලන කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ නැති. පසුගිය දශකයන්වල මෙන් සටන් සහ හදිසි නීතිය පැනවූ අඳුරු දින වෙනත් ආකාරයකින් ප‍්‍රකාශිත වෙමින් තිබේ. එවැනි දරුණු මර්ධනයක් යටතේ දී පවා ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) වීරසාම් වැනි ෆෝරුමයන් හරහා විරෝධාර ලෙස සටන් වැද තිබුණි. තෙලෙන්ගානා රැළියට ප‍්‍රතිචාරයක් ලෙස හැම තැනෙකම ගිණි අවුළුවමින් සුලි කුණාටුවක් ඇති කොට ඇත. අද අන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශ් රැඩිකල් ශිෂ්‍ය සංගමය ආදී විප්ලවීය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සංවිධානවලට 1990 අග හදිසි නීති සමයේ දී මෙන් රහසිගතව වැඩ කිරීමට බල කෙරී ඇත. රාජ්‍ය ග‍්‍රහණයට විප්ලවීය ආත්මයෙන් යුත් පුළුල් බහුජනතාව පරාජය කළ නොහැකි බව නැවත වතාවක් සහතික කොට ඇත. මාඕවාදීන් දෙදෙනා ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව විරෝධය පෑමට මෙහි රැස්වූ තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ සාමාජිකයින් සහ හයිද්‍රබාද් සහ වෙනත් දිස්ත‍්‍රික්කවල බොහෝ නායකයින් පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. පෙළපාළියට සහභාගි වීම වළක්වාලීමට හයිද්‍රාබාද් කරා විවිධ දිස්ත‍්‍රික්කවලින් ගමන් ගත් විවිධ සංවිධානවල නායකයින් සහ ක‍්‍රියාකාරිකයින් රඳවා තබා ගන්නා ලදි. කීර්තිමත් ආචාර්යවරයෙකු වන චුකා රාමයියා හයිද්‍රාබාද් හි නිවාස අඩස්සියේ තබනු ලැබූහ. ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ අත් අඩංගුවට ගැනීම් වලින් ව්‍යාපාරය නැවැත්විය නොහැකි බවයි.

සුප‍්‍රකට විප්ලවීය ලේඛක වරාවරා රාඕ ආර්ටීසී හරස් මාර්ගයේ දී ඔහු සිය ආධාරකරුවන් සමග සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටියදී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ, ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාක්ස්වාදී) සහ අනෙකුත් වාමාංශික පක්ෂවල සහ මහජන සංවිධානවල නායකයින් තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ විසින් පෙළපාලිය සැලසුම් කළ ස්ථානය වන බාග් ලින්ගම්පල්ලි හිදී, අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. ඒ අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූවන් අතර තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ සභාපති චාදා වෙන්කට් රෙඩ්ඩි, මහාචාර්ය පී.එල්. විශ්වේශ්වර, මහාචාර්ය විනෝද් කුමාර් සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාක්ස්වාදී) ප‍්‍රාන්ත ලේකම් ටී.විරභාද්‍රම් ද වූහ.

පීඞීඑස්යූ ක‍්‍රියාකාරිකයෝ රැලියට සහභාගිවීමට කාන්තා නේවාසිකාගාරයේ රැඳී සිටියද එන්සීසී ගේට්ටුව අසලදී පොලීසිය විසින් නවත්වන ලදි. උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ශිෂ්‍ය නායකයින් සහ පොලීසිය අතර ඇති විය. විරෝධතාකරුවන් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. පුස්තකාලයේ සිටි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක්ද ඇතුළුව තවත් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. ශිෂ්‍ය නායකයෝ පොලීසිය නේවාසිකාරවලට සහ පුස්තකාලයට ඇතුල්වන විට දැඩි විරෝධතාවයක් දැක් වූහ. අඟහරුවාදා රාත‍්‍රියේ සිට ඔස්මානියා විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ නිෂාම් කොලීජියේ ශිෂ්‍ය නායකයින් සහ ශිෂ්‍යයින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. මාඕවාදීන් විරෝධතාවයට සහභාගි වුවහොත් ප‍්‍රචණ්ඩකාරී තත්වයක් ඇති කරාවියැයි යන හේතුව මත පොලීසිය පෙළපාළියට අවසර දීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළහ. අත් අඩංගුවට ගත් මේ අය වරංගාල්, ඛම්මන්, මහබුඹගාර්, කරිම්නගර් මෙඩක් සහ නල්ගොන්ඩා වල ළමුන් සහ කාන්තාවන් ද ඇතුලත්ය. රජයට එරෙහිව සටන් පාඨ ඔසවමින් සහ ‘‘ව්‍යාජ සටන් අවසන් කිරීමට’’ හඬ නගමින්, විරෝධතාකරුවන් ප‍්‍රාන්තයේ විවිධ ස්ථානවල රැළි පැවැත්වූහ. වීරභාද්‍රම් පැවසුවේ ක‍්‍රියාකාරකයින් 3,000 ක් 4,000 ක් අතර ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රාන්තය පුරා අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. ඔහු එම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවිරෝධී ක‍්‍රියා ලෙස අර්ථ නිරූපනය කළහ. මාඕවාදී ස‍්‍රැති සහ විද්‍යාසාගර් වරන්ගාල් දිස්ත‍්‍රික්කයේ මේදරාම් අසලදී සැප්තැම්බර් 16 වන දින මරා දමන ලදි. පසුගිය වසරේ වෙනම තෙලෙන්ගානා රජයක් පිහිටවූ පසු ඇති වූ පළමු ඝාතනය එයයි. වෙනම තෙලෙන්ගානා රජයක් වෙනුවෙන් සටන් වැදි කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන පක්ෂ 10 ක් ද ඇතුළුව විවිධ සංවිධාන 370ක් එය ‘‘ව්‍යාජ සටනක්’’ බවට හඳුන්වමින්, තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ ධජය යටතේ එකරොක්ව ඝාතන හෙලා දැකීමට ඉදිරියට පැමිණියහ. එය අධිකරණයෙන් යුක්තිය ලබා දෙන ලෙස බල කළහ.

තෙලෙන්ගානා: මාඕවාදීන් ඝාතනයට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නියුතු සිය ගණනක් අත් අඩංගුවට

මාඕවාදීන් දෙදෙනා ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව විරෝධය පාමින් බ‍්‍රහස්පතින්දා දින රාජ්‍ය සභාව කරා ගමන් ගත් පෙළපාළිය නැවැත්වීමට වාමාංශික පක්ෂ වල සහ තෙලෙන්ගානාව පුරා වූ මහජන සංවිධාන වල ක‍්‍රියාකාරිකයින් සිය ගණනක් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි. තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ විසින් කැඳවන ලද විරෝධතාවයට සහභාගි වීම වළක්වාලීමට හයිද්‍රාබාද් කරා විවිධ දිස්ත‍්‍රික්කවලින් ගමන් ගත් විවිධ සංවිධානවල නායකයින් සහ ක‍්‍රියාකාරිකයින් රඳවා තබා ගන්නා ලදි. ආචාර්යවරයෙකු වන චුකා රාමයියා හයිද්‍රාබාද් හි නිවාස අඩස්සියේ තබනු ලැබූවද ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ අත් අඩංගුවට ගැනීම් වලට ව්‍යාපාරය නැවැත්විය නොහැකි බවයි.

නගරයේ මැද වූ රාජ්‍ය සභා ගොඩනැගිල්ල වටා පොලීසිය ඇත්තෙන්ම සභා ගොඩනැගිල්ල කරා දිවෙන සියළුම ගොඩනැගිලි වසා දමමින් බලකොටුවක් ඉදිකොට තිබුණි. විරෝධතාකරුවන් වැළැක්වීමට අතිවිශාල පොලිස් නිළධාරීන් ප‍්‍රමාණයක් යොදවා තිබුණි. පොලීසිය විසින් පනවා තිබුණු තහනම් නියෝග කඩකරමින් ඔස්මානියා විශ්ව විද්‍යාලයට සිසුන් පෙලපාලියට එක් වීම පිණිස රැස් වී තිබුණු අතර උණුසුම්කාරී වාතාවරණයක් ඇතිව තිබුණි. සරසවි සිසුන් එළියට පැමිණීම වැළැක්වීමට කැරලි මර්ධන අවි සහිත පොලිස් නිළධාරීන් සරසවි ගේට්ටුව අසල විහිදුවා තිබුණි. ඔස්මානියා විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ නිෂාම් කොලීජියේ නේවාසිකාගාරවල දී අඟහරුවාදා රාත‍්‍රියේ සිටම සිසුන් සහ ඔවුන්ගේ නායකයින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. මාඕවාදීන් විරෝධතාවයට සහභාගි වුවහොත් ප‍්‍රචණ්ඩකාරී තත්වයක් ඇති කරාවියැයි යන හේතුව මත පොලීසිය පෙළපාළියට අවසර දීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළහ.

අත් අඩංගුවට ගත් මේ අය වරංගාල්, ඛම්මන්, මහබුඹගාර්, කරිම්නගර් මෙඩක් සහ නල්ගොන්ඩා වල ළමුන් සහ කාන්තාවන් ද ඇතුලත්ය. රජයට එරෙහිව සටන් පාඨ ඔසවමින් සහ ‘‘ව්‍යාජ සටන් අවසන් කිරීමට’’ හඬ නගමින්, විරෝධතාකරුවන් ප‍්‍රාන්තයේ විවිධ ස්ථානවල රැළි පැවැත්වූහ. මාක්ස්වාදී-ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ තෙලෙන්ගානා හි ප‍්‍රාන්ත ලේකම් ටී. වීරභාද්‍රම් පැවසුවේ ක‍්‍රියාකාරකයින් 3,000 ක් 4,000 ක් අතර ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රාන්තය පුරා අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. ඔහු එම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවිරෝධී ක‍්‍රියා ලෙස අර්ථ නිරූපනය කළහ. මාඕවාදී ස‍්‍රැති සහ විද්‍යාසාගර් වරන්ගාල් දිස්ත‍්‍රික්කයේ මේදරාම් අසලදී සැප්තැම්බර් 16 වන දින මරා දමන ලදි. පසුගිය වසරේ වෙනම තෙලෙන්ගානා රජයක් පිහිටවූ පසු ඇති වූ පළමු ඝාතනය එයයි. වෙනම තෙලෙන්ගානා රජයක් වෙනුවෙන් සටන් වැදි කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන පක්ෂ 10 ක් ද ඇතුළුව විවිධ සංවිධාන 370ක් එය ‘‘ව්‍යාජ සටනක්’’ බවට හඳුන්වමින්, තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණේ ධජය යටතේ එකරොක්ව ඝාතන හෙලා දැකීමට ඉදිරියට පැමිණියහ. එය අධිකරණයෙන් යුක්තිය ලබා දෙන ලෙස බල කළහ. එම අරමුණට සහ එම මතයට සහය දීමට වැඩසටහන් ද සංවිධානය කෙරුණි.

ස‍්‍රැති සහ සාගර් පොලීසිය විසින් ඝාතනය කරනු ලැබීමට එරෙහිව හයිද්‍රාබාද් සහ තෙලෙන්ගානා හි චාලෝ රැස්වීමෙහි දී විරෝධතා.

ස‍්‍රැති සහ සාගර් පොලීසිය විසින් ඝාතනය කරනු ලැබීමට එරෙහිව හයිද්‍රාබාද් සහ තෙලෙන්ගානා හි චාලෝ රැස්වීමෙහි දී විරෝධතා.

‘‘සැප්තැම්බර් 16 වන දින සටනක දී මියගියා යැයි කියනු ලබන ස‍්‍රැති සහෝදරිය පණ පිටින් අල්වාගෙන අමානුෂික වධ හිංසාවලට ලක්කොට තිබේ. ඇගේ වැලමිට අංශක 180 කට අඹරා බයිනෙත්තුවෙන් කෑලිවලට ඉරා තිබුණි, පොලිසිය ඇගේ උදරය මත ඇසිඩ් වත්කොට තිබුණි. පොලීසිය විසින් දූෂණය කරනු ලැබූ ඇය අවසානයේ මරා දමා තිබුණි.’’ – ‘‘සමාජ මාධ්‍ය හරහා මත ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ක‍්‍රියාකාරීන් විසින් බෙදා හරිනු ලැබූ ප‍්‍රකාශය.

‘තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ෆෝරුමය-TDF චාලෝ රැස්වීම සංවිධානය කරයි’

වාමාංශික පක්ෂ 10 ක් ද ඇතුළුව මුළු සංවිධාන ගණන 370 ක් වූ, එය තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ෆෝරුමය (TDF) යන බැනරය යටතේ, වරංගාල් දිස්ත‍්‍රික්කයේ මීධරායනම් අසල පොලීසිය විසින් පවසන ‘‘සටනක දී’’ ස‍්‍රැති සහ සාගර් මාඕවාදීන් ඝාතනය හෙලා දකිමින් විරෝධතාවයට පැමිණියහ. මෙය රජය විසින් සිදු කරනු ලැබූ විවිධ කෲර ඝාතනයක් බව පැහැදිලි කරමින් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ සහ සමාජ සංවිධාන වල නියෝජිතයෝ නිර්භයා පනත යටතේ අධිකරණයේ නඩුවක් කැඳවමින් යුක්තිය ඉටු කිරීමට රජයට බල කළහ.

තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණ විසින් සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා ‘චාලෝ සභාව’ සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ද්විත්ව ඝාතනයට විරෝධය දැක්වීමටයි, ඔවුහු පැවසූහ. විවිධ සංවිධානවලින් සුසැදි දේශපාලන වාමාංශය වෙනම තෙලෙන්ගානාවක් සඳහා වන ව්‍යාපාරයට ක‍්‍රියාකාරීව දායකත්වය ලබා දුන්හ. ඒ අතර තෙලෙන්ගානා ඇඩ්වොකේට් ජේඒසී, තෙලෙන්ගානා විද්‍යවන්තුල වේදිකා, තෙලෙන්ගානා මාධ්‍යවේදී සංගමය, ජේඒසී විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය, සමස්ත මාලා ශිෂ්‍ය සංගහය, තෙලෙන්ගානා විද්‍යුත් ජේඒසී, සහ අනෙක් සංවිධාන වේ. මීට අමතරව තෙලෙන්ගානා සහ කෝදන්ද්‍රාම් සහ හරාගෝපාල් යන පෙදෙස්වලින් ප‍්‍රත්‍යක පුද්ගලයන් හා බුද්ධිමතුන් ද ඊට ඇතුළත් වූහ. මාධ්‍ය අමතමින් ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප‍්‍රාන්ත ලේකම් චාදා වෙන්කට් රෙඩ්ඩි ප‍්‍රකාශ කළේ තෙලෙන්ගානාහි කිසිදු ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයක් නොමැති බවත්, මහජන සංවිධාන රාජ්‍ය හිංසනයට ලක්ව ඇති බවත්ය.

වීරසාම් නායක වරා වරා රාඕ ප‍්‍රකාශ කළේ ඝාතන සිදු කිරීම මගින් රජය තමන්ගේම මිනීවල හාරා ගන්නා බවයි. ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාක්ස්වාදී) හි ප‍්‍රාන්ත ලේකම් තම්මිනේනි වීරබාධ‍්‍රන් ප‍්‍රකාශ කලේ රජය තමන්ට එල්ලවෙන විවේචනය ඉවසිය නොහැකි අදියරට පැමිණ ඇති බවයි. අධ්‍යාපනඥ චුක්කා රාමයියා ප‍්‍රකාශ කළේ රජය මේ සඳහා අධිකරණ පරීක්ෂණයක් කිරීමට නියෝග කළ යුතු බවයි.

 

ඉන්දියාව – ජනතාවට සහ මාඕවාදීන්ට එරෙහි යුද්ධය! දූෂණ, වධදීම්!

ඉන්දියාව – ජනතාවට සහ මාඕවාදීන්ට එරෙහි යුද්ධය! දූෂණ, වධදීම්!

‘‘සැප්තැම්බර් 16 වන දින සටනකින් මිය ගියා යැයි කියනු ලබන ස‍්‍රැති සහෝදරිය පණ පිටින් අල්ලාගෙන දරුණු ලෙස වධ දී තිබේ. ඇයගේ වැළමිට අංශක 180 කට අඹරා බයිනෙත්තුවෙන් ඉරා දමා, පොලීසිය විසින් උදරයට ඇසිඩ් වත්කොට, පොලීසිය විසින් ඇයව දූෂණය කරනු ලදුව මරා දමා ඇත.’’ – සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ක‍්‍රියාකාරිකයින් විසින් සංසරණය කළ ප‍්‍රකාශනය

mahita-2

mahita-1

mahita-4p

mahita-3p

mahita-5p

http://www.thehindu.com/news/national/telangana/tension-at-mgm-hospital/article7661250.ece

එම්ජීඑම් රෝහලේ උණුසුම් තත්වයක්

දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ, බදාදා දින එම්ජීඑම් රෝහලේ දී මිය ගිය නක්සල්වාදීන් දෙදෙනාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදි. දෙමව්පියන්ට මිය ගිය නක්සල්වාදීන්ගේ මෘත දේහ යන්තම් හෝ බලන්නට පොලීසිය ඉඩ නොදීමෙන් ආතතිකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබුණි. ඔවුහු, අනෙකුත් ඥතීන් සහ විවිධ සංවිධාන වල ක‍්‍රියාකාරිකයින් සමග රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ දී විරෝධතාවයක නියුතු වූහ. උසාවි නියෝගයකට අනුව දෙමව්පියන්ට පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂනයට ප‍්‍රථම දේහයන් දැක බලා ගන්නට අවසර දුන්හ. පොලීසිය මෘත ශරීරාගාරය අවට ප‍්‍රදේශය ආරක්ෂක වළල්ලකින් වට කොට තිබුණි.

තහනම් නියෝග පනවා තිබියදීත්, මෘත ශරීරාගාරයට විශාල ජනකායක් රොක් වූහ. සිවිල් ලිබර්ටීස් ක‍්‍රියාකාරිකයින්, විප්ලවීය කවියන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින්, දිවිපිදූ නක්සල්වාදීන්ගේ ඥති සංගමය සහ අනෙකුත් පුද්ගලයින් රෝහලට පැමිණ සටන් පාඨ කියමින් ‘ව්‍යාජ’ සටනක් බවට හඬ නැගූහ. ස‍්‍රැති නමින් හඳුන්වන මහිතා සහ විද්‍යාසාගර් රෙඩ්ඩි නමින් හඳුන්වන සාගර් යන නක්සල්වාදීන් දෙදෙනා ගෝවින්ඩරාඕපේට් හි වන ප‍්‍රදේශයේ පොලීසිය සමග අඟහරුවාදා ඇති වූ වෙඩි හුවමාරුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත. මෘතදේහ එම්ජීඑම් රෝහලට රාත‍්‍රියේදී ගෙනැවත් තබා ඇත.

පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂනයෙන් අනතුරුව, ඔවුහු මෘත දේහ ඥතීන්ට භාර දුන්හ. මෘත ශරීරාගාරයට රොක් වූ පිරිස රෝහල අසල පේලියට රොක් වී සිටියහ. විප්ලවීය කවි වරාවරා රාඕ, මඩිගා සංරක්ෂණ පොරාතා සමිතියේ (MRPS) නායක මන්දා ක‍්‍රිෂ්ණා මඩිගා සහ අනෙකුත් අය රෝහලට පැමිණ සිටියහ.

ව්‍යාජ සටන්වලින් මාඕවාදීන් ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව විරෝධය

වරන්ගාල්: පොලීසිය මාඕවාදීන් දෙදෙනෙකු දිස්ත‍්‍රික්කයේ තද්වායි මන්දාල් හි වනාන්තරයේ දී වෙඩි තබා ඝාතනය කරන්නට දිනකට පෙර, සිවිල් සමාජයන් සහ දේශපාලන පක්ෂ සටන්වලින් සිදුවූවායැයි කියනු ලබන ඝාතන රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය මත සිදුවන මිනීමැරුම් බවට චෝදනා කරමින් රජයට පහර ගැසූහ. එම්ජීඑම් රෝහලට පැමිණි විරසාම් නායතක වරාවරා රාඕ, චෝදනා කළේ ටී ස‍්‍රැති ලෙසින් හඳුන්වන මිය ගිය කාන්තා සොහොයුරිය මරා දමන්නට පෙර ලිංගිකව අපයෝජනයට ලක්කොට ඇති බවයි. මිය ගිය දෙදෙනාගේ මව්පියන් චෝදනා කරන්නේ ඔවුන්ගේ දරුවන් පොලීසිය විසින් රඳවා තබාගෙන සිට පසුව මරා දමා ඇති බවයි.

පොලීසිය විසින් ඒත්තු ගනවන්නට තැත් කරන කතාව ගැන සැක පහල කරමින්, ටීටීඞීපී නායක ඊ දයාකාර් රාඕ නීතිමය පියවර ගත යුතු බව ප‍්‍රකාශ කළහ. කොන්ග‍්‍රස් ජගිතාල් එම්එල්ඒ හි ටී ජීවාන් රෙඩ්ඩි ද මේ ‘ව්‍යාජ’ සටනක් ලෙස ප‍්‍රකාශ කොට මාඕවාදී ව්‍යාපාරයට තරුණයින් සම්බන්ධ වීමේ ප‍්‍රවණතාවයට රජය වගකිව යුතු බව ප‍්‍රකාශ කළහ. පොලිස් ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් අනුරාග් ෂර්මා, ප‍්‍රකාශ කළේ පොලීසිය ප‍්‍රදේශයේ සෝදිසි මෙහෙයුමක නිරත වෙද්දී ඔවුන් මාඕවාදීන්ව දුටු බවයි. ‘‘අපේ මිනිස්සු මාඕවාදීන් සමග මුහුණට මුහුණ හමු වූ අතර පසුව පොලීසියට වෙඩි තබන්නට පටන් ගත්තා. පිළිතුරු ලෙස තැබූ වෙඩි ප‍්‍රහාරයේදී දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර අනෙකුත් අය එම ස්ථානයෙන් පලා ගියා,’’ ඔහු ප‍්‍රකාශ කළහ. පොලීසිය චටිස්ගාර්හි දිස්ත‍්‍රික් සීමාව හරහා ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් තීව‍්‍ර කරමින් සහ මුර පොළවල් පවත්වාගෙන යමින් සිටී.

http://www.newindianexpress.com/states/telangana/Politicos-Activists-Dispute-Maoist-Encounter-Theory/2015/09/17/article3032611.ece

මිය ගිය මාඕවාදිනිය දූෂණයට ලක් ව තිබීම ගැන චෝදනා කරන වරාවරා රාඕ, නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙයි

වරන්ගාල්: අඟහරුවාදා දින පොලීසිය සමග ඇති වූ ගැටුමකින් මරා දමනු ලැබූ මාඕවාදීන් දෙදෙනාගේ මෘත සිරුරු වල පශ්චාත්-මරණ පරීක්ෂණය සිදු කරන විට බදාදා දින එම්ජීඑම් රෝහල තුළ ඝෝෂාකාරී තත්වයක් උද්ගල විය. මිය ගිය මාඕවාදීන් දෙදෙනාගේ පවුලේ අයද ඇතුළු විරෝධතාකරුවන්, වීරසාම් හි පුරෝගාමියෙකු වන විප්ලවීය ලේඛක වරා වරා රාඕ ගේ නායකත්වයෙන් රෝහල් භූමියට රැස්ව, ස‍්‍රැති ලෙසින් හැඳින්වූ මයිසක්කා සහ විද්‍යාසාගර් රෙඩ්ඩි ලෙසින් හැඳින්වූ ගෝපන්නා මිලේච්ඡ ලෙස එතුරුනාගරම් වනයේ දී ඝාතනය කිරීම ගැන තෙලෙන්ගානා රජයට චෝදනා කළහ. වරා වරා රාඕ ස‍්‍රැති ව දූෂණය කොට, ඝාතනය කිරීම ගැන තදබල ලෙස චෝදනා කළහ.

ඔහු තවදුරටත් චෝදනා කළේ පොලීසිය සිය ‘අපරාධවල’ සාක්ෂි වසන් කිරීමට ස‍්‍රැති ගේ ශරීරයේ විවිධ තැන් වලට ඇසිඩ් වත් කොට තිබුණි. මෙම සටන ව්‍යාජ එකක් බව පවසමින් මෙය පොලීසිය විසින් ගොතන ලද තවත් ‘කුකුලා සහ ගොනාගේ’ කතාවක් බව කියමින් මෙයට නඩු විභාගයක් අවශ්‍ය බව ප‍්‍රකාශ කළහ. සුප‍්‍රකට ලේඛකයා තවද අමාත්‍ය කේ චන්ද්‍රසේකර් රාඕට චෝදනා කලේ නක්සල්වාදීන් කුමන හෝ ක‍්‍රමයකින් වනසා දැමීමට කුමන්ත‍්‍රණකාරී ක‍්‍රියා සිදු කරන බවටයි. ඔහු පැවසුවේ එය රජය තරුණයින්ට රැකියා අවස්ථා ලබා නොදීම නිසා ඍජුවම ඇතිවූ ප‍්‍රථිඵලයක් බවයි.

තරුණ ප‍්‍රජාව අතර ඇතිව තිබෙන විරැකියාව ට පැහැදිලි සාකෂ්‍යක් ලෙස පසුගිය මාස දෙක තුළ දී පමණක් ඉහළම අධ්‍යාපනයක් ලැබූ තරුණයන් සහ තරුණියන් 36 දෙනෙකු මාඕවාදී ව්‍යාපාරයට එක්ව රහසිගතයට ගොස් තිබෙන බව ඔහු ප‍්‍රකාශ කළහ. අමරවීරුල බන්ධුමිත‍්‍රලා කොමිටියේ සාමායිකයෝ, රෝහල් භූමියෙන් පිටත විරෝධතාවයේ නියුතු වූයේ දෙමව්පියන්ට පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස එම ස්ථානයේ රැඳී සිටීමට අවසර දෙන ලෙසයි.

ගැටුමක් අපේක්ෂාවෙන් මට්ටෙවාද, ඉන්ටෙෂාර්ගුන්ජ්, හනම්කොන්දා පොලිස් ස්ථානවලින් විශාල පොලිස් නිළධාරීන් සංඛ්‍යාවක් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිළධාරීන් රෝහලට පැමිණ සිටියහ. තුන් දෙනෙකුගෙන් යුත් වෝහාරික වෛද්‍ය කණ්ඩායමකින් වීඩියෝගත කරමින් සම්පූර්ණ කරන ලද පශ්චාත්-මරණ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව මෘතදේහ පවුල්වලට බාරදෙන ලදි. වාර්තාව සහ වීඩියෝ පටය උසාවියට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මේ අතර කොන්ග‍්‍රසයේ තෙලෙන්ගානා ඒකක සහ හයිද්‍රාබාද් හි TDP රජය ව්‍යාජ සටනකින් මාඕවාදීන් දෙදෙනා මරා දමා ඇති බව චෝදනා කරමින් ඊට අධිකරණයෙන් යුක්තිය ලබා දිය යුතු බවට බල කළහ.

තෙලෙන්ගානා රජය තමන්ගේම ජනතාව ඝාතනය කරයි !!!

තෙලෙන්ගානා රජය තමන්ගේම ජනතාව ඝාතනය කරයි !!!

mahita-sagar-killed-by-telengana-gv

තෙලෙන්ගානා රජය තමන්ගේම ජනතාව ඝාතනය කරයි !!!

පොලීසිය විසින් විවේක් කෝදමන්ගුන්ඩ්ලා ඝාතනය කලාට පසුව ස‍්‍රැති තංගෙල්ලා මරා දමා ඇත.

තවත් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වන තංගෙල්ලා ස‍්‍රැති (M.Tec) සහ විද්‍යා සාගර් (උපාධිධාරියෙකි) යන දෙදෙනාම වරන්ගාල් දිස්ත‍්‍රික්කයේ වැසියන් වන අතර එතුරුනාගම් (Eturunagarm) වනාන්තරයේදී පොලීසිය සමග ඇතිවූවායැයි කියනු ලබන සටනකදී දිවි පිදූහ.

ඔවුන් දෙදෙනාම තෙලෙන්ගානාව සඳහා වෙනම රාජ්‍යයක් සඳහා සටන් කළ අතර එම තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රාන්ත පොලීසිය විසින් ම මරා දමන ලදි !!! ස‍්‍රැති ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) ට බඳවා ගනු ලැබුණේ 2014 අග දී වන අතර සාගර් ඉතා මෑතකදී එයට එක් වූහ.

ස‍්‍රැති වූ කලී 1990 කාලයේ සිට ම තෙලෙන්ගානා ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රබල ක‍්‍රියාකාරිකයකු, ගුරුවරයෙකු, තෙලෙන්ගානා කවියෙකු වන සුදර්ශන් ගේ දියණියයි. සාගර් පිළිබඳව තොරතුරු හරිහැටි තවම නොදනී.

එම පොලීසිය විසින්ම මෑතක දී තෙලෙන්ගානා – චටිස්ගාර් සීමාවේදී, තෙලෙන්ගානා ප‍්‍රාන්තයේ විවේක් කෝදමන්ගුන්ඩ්ලා ( 19 හැවිරිදි ) සහ අනෙකුත් ප‍්‍රබල සටන්කරුවන් ඝාතනය කර දැමූහ !

මෙම ලේ වැකි ඝාතන වෙනුවෙන් පොලීසිය සහ රජය ලජ්ජාවට පත් විය යුතුය.

ඔබ ඔබට වඩා තෙලෙන්ගානාහි ප‍්‍රශ්න වෙනුවෙන් දැඩි ලෙස සටන් වැදුණු ඔබේම තෙලෙන්ගානා වැසියන් ඝාතනය කරමින් සිටී…..

තංගෙල්ලා ස‍්‍රැති සහ විද්‍යා සාගර් දිගු කල් දිනේවා !!!

ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) දිගු කල් දිනේවා !!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ඉන්දියානු පොලීසිය මාඕවාදීන් වධ දී ඝාතනය කරයි: වරාවරා රාඕ

12039774_894542333932995_7352245060039744136_n

සටන ‘ව්‍යාජ’ එකක් බවට ප‍්‍රකාශ කරමින්, විප්ලවවාදී කවියෙකු වන වරාවරා රාඕ පොලීසියට චෝදනා කරන්නේ මාවෝවාදී පක්ෂයේ නැක්සලයිට්වාදීන් දෙදෙනා – ස‍්‍රැති හා විද්‍යාසාගර් රෙඩ්ඩි, පොලීසිය විසින් වදහිංසා කොට කෲර ලෙස ඝාතනය කළ බවයි. ඔහු මිය ගිය මාඕවාදිනිය වන ස‍්‍රැති ලෙසින් හඳුන්වන මහිතාගේ සොහොයුරියන් ගේ අතින් අල්ලාගෙන එම්ජීඑම් රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරය අබියස දී මහ හඬින් හඬා වැටුණි. රජය මෙහි වගකීම දැරිය යුතු බව පවසමින්, ඔහු කියා සිටියේ කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ රජය බෙහෙවින්-කතාකරන ලද මාඕවාදී පක්ෂයේ න්‍යාය පත‍්‍රයට අනුව කටයුතු කිරීම අත්හැර දමමින් ලබා දී තිබුණු පොරොන්දු ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වීම නිසා තරුණයින් විප්ලවීය ව්‍යාපාරයට ආකර්ශණය වන බවයි. ‘‘කිසිවෙක් ඔහුට මාඕවාදී පක්ෂයේ න්‍යාය පත‍්‍රයට වැඩ කිරීමට කිවේ නැත. ඔහුම එය ප‍්‍රකාශ කළහ. අපි සියලූ දෙනාටම අවශ්‍ය වන්නේ රජය – ජනතාවට කතාකිරීමට, අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරීමට සහ විරුද්ධත්වය ප‍්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා දෙමින් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කිරීමයි,’’ ඔහු පැවසූහ. බුද්ධි තොරතුරු වාර්තාවලට අනුව, වෙනම තෙලෙන්ගානාවක් බිහිකලාට පසුව පුද්ගලයින් 36 දෙනෙකු මාඕවාදී පක්ෂයට එකතු වී සිටින බව කියැවේ. වත්මන් තරුණයින් ටී ආර් එස් රජයේ පොරොන්දු සහ ක‍්‍රියාකාරීත්වය නිසා කළකිරීමෙන් සිටී. කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ මහතා තෙලෙන්ගානාව සටන් වලින් තොර තැනක් කරන බවට පොරොන්දු වූහ. ‘‘කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ දෙව්ලොවක් පොරොන්දු දී සිටියද ඉන් බිඳක් වත් ඉටු කොට නැතත. හැමෝටම දෘෂ්‍ය වන පරිදි තෙලෙන්ගානාවේ සිදු වන්නේ කුමක්ද. වරන්ගාල් දිස්ත‍්‍රිත්කයේ පමණක්, අක්කර 1500 කට ආසන්න ප‍්‍රමනයක භූමියක් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් විසින් නීති විරෝධීව කණිනු ලැබේ.

12004853_894543530599542_8503036679225716040_n

‘‘රජය ප‍්‍රශ්නකිරීමට ලක් කරමින් සිටි ආදිවාසීහු සහ මතවාදයෙන් මෙහෙයවනු ලැබෙන තරුණයෝ මේ නිර්දෝෂී ආදිවාසීන් සමග නැගී සිටී. එවක් පටන් ඔවුන්ව ව්‍යාජ සටන් වලින් ඝාතනය කරනු ලබන බව,’’ වරා වරා රාඕ මහතා ප‍්‍රකාශ කර සිටී. ආදිවාසීහු කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ ගේ රජයෙන් රත‍්‍රන් හෝ වෙනයම් දෙයක් නොඉල්වයි. ඔවුන් සියල්ලටම අවශ්‍ය වන්නේ, සාමය, වගා කිරීමට ජලය, වගා කිරීමට ඉඩම් හැර වෙන කිසිවක් නොවේ. අධික ලෙස වෙහෙසෙන ඔවුන්ගේ ශ‍්‍රමයේ ඵල හෝ ඔවුන්ගේ අයිතීන් ප‍්‍රතික්ෂේප වී ඇත. පාර්ලිමේනතුවේ සහ මන්ත‍්‍රණ සභාවල වාඩි වි සිටින්නන් කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන්ට සහය දක්වමින් විශාල මුදලක් ඉපැයීමට දුප්පතුන්ගේ ඉඩම් උදුරා ගනිති. ‘‘එක් පවුලකට වගා කිරීමට ඉඩම් අක්කර 3 ක් ලබා දීමේ පොරොන්දුවට කුමක් සිදු වීද. මේ පොරොන්ද ගැන රජයෙන් ප‍්‍රශ්න කරන්නේ කවුරුන්ද,’’ ඔහු තර්ක කළේ ජනතාව සහ මාධ්‍ය රජයෙන් මේ ගැන ප‍්‍රශ්න කිරීම සඳහා නැගී සිටිය යුතු බවයි.

12036399_894542923932936_3869184990870260311_n

ව්‍යාජ සටනක්, දෙමව්පියන් චෝදනා කරයි

දමා ඇත්තේ ව්‍යාජ සටවකින් බවට චෝදනා කරයි. ඔවුහු මාධ්‍යයට ප‍්‍රකාශ කළේ ඔවුන්ගේ දියණිය අත් අඩංගුවට ගෙන, වධ දී කෲර ක‍්‍රමවේදයකට පොලීසිය මගින් මරා දමා ඇති බවයි. ‘‘ඇය මාඕවාදීන්ට එක් වූයේ තෙලෙන්ගානා ජනතාවගේ අභිලාශයන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට සහ දිළිඳු ආදිවාසීන් වෙනුවෙන් සටන් වැදීමටයි. මහ ඇමති කේ. චන්ද්‍රසේකර් රාඕ, ඇමතිවරු සහ පොලීසිය මේ ඝාතනය සඳහා වග කිව යුතුයි,’’ සුදර්ශනම් පැවසූහ. ඒ අතර, සාගර් නොහොත් විද්‍යාසාගර් රෙඩ්ඩි ගේ දෙමව්පියන් සිය පුතුගේ ඝාතනය ගැන නිහඬතාවයෙන් පසුවෙති. දසවෙනි පන්තිය සමත් අයෙක් වූ සාගර්, මාසයකට උඩදී මාඕවාදී පක්ෂයට එක්වන්නට කලින් පුද්ගලික බීජ සමාගමක මෝටර් රථ රියදුරෙකු ලෙස සේවය කළ බව, දෙමව්පියන් පැවසූහ.