Blog Archives

ඇමසන් ආයතනයේ සේවකයින් ඉතාලිය – එක්සත් ජනපදය – ජර්මනිය යන රටවල වැඩ වර්ජනයක්

ඇමසන් ආයතනයේ සේවකයින් ඉතාලිය – එක්සත් ජනපදය – ජර්මනිය යන රටවල වැඩ වර්ජනයක්.

ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවයක් අනෙක් රටවල අරගලකරුවන්ගෙන් බලා පොරොත්තු වේ.

On the pass away on Com. Pierre

On the pass away on Com. Pierre

Dear comrades,
We express our deep sympathy on the pass away of the com Pierre. He is a revolutionary communist and tried to uphold communism and internationalism in the work with France and Europe. On this difficult movement of the international communist movement we have bereaved experienced fighter who stand for support to the people’s war in India and other countries, as well as support to the build and develop the communist movement in other countries. In this moment there is no doubt his pass away is greater loss for French and international comrades. We express our deep grief to the French comrades and expect they will live the memory and work of our fallen comrade in his life struggle. We expect comrades carry out his flag to achieve ultimate goal of the communist world. Let’s learn from his journey and his internationalist spirit.
Long Live memory of comrade Pierre!
Long live revolutionary internationalism!
Maoist Revolutionary League (MRL)
Sri Lanka

ලෙනින්-ස්ටාලින්-මාඕ- ඉතාලියේදී ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ ශත සංවත්සරයට මුල පුරයි – PCm Italy

ලෙනින්-ස්ටාලින්-මාඕ- ඉතාලියේදී ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ ශත සංවත්සරයට මුල පුරයි – PCm Italy

Lenin – Stalin – Mao – in italian centenary of October revolution initiatives – PCm Italy

චාලොට්ටෙවිල්ලේ – හෙදර් හේයර් ජාත්‍යන්තරවාදීන්ට සහ IWW සටන්කාමීන්ට විප්ලවීය සුභපැතුම් සහ සහයෝගීතාවය

චාලොට්ටෙවිල්ලේ – හෙදර් හේයර් ජාත්‍යන්තරවාදීන්ට සහ IWW සටන්කාමීන්ට විප්ලවීය සුභපැතුම් සහ සහයෝගීතාවය

‘‘ඔබ ප‍්‍රචණ්ඩ නොවන්නේනම් ඔබට අවධානය ලබා ගත නොහැකිය.’’ 32 හැවිරිදි හෙදර් හේයර් 2017 අගෝස්තු 12 වන දින නාසිවාදීන් සහ ධවල අධිපතිවාදීන් විසින් චාලොට්ටෙවිල්ලේ හි දී ඝාතනය කරන ලදි. හෙදර් හේයර් නාසිවාදීන් විසින් ඝාතනය කරන තෙක්ම අයි ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ජාත්‍යන්තරවාදී සංගමයේ සාමාජිකාවක ව සිටියහ.

ඉන්දීය වෘත්තීය සමිති මර්දනයට එරෙහිව

ඉන්දීය වෘත්තීය සමිති මර්දනයට එරෙහිව


ඉන්දියාවේ මරුති සුසුකි සමාගමට අයත් සේවකයන් 13 දෙනෙකු පසුගියදා අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කරන ලදී.
මෙම තීරණයට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති, ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජිතයින්, බහුජන සංවිධාන හා සිවිල් සංවිධාන පුද්ගලයින් මැදිහත්ව අපේ‍්‍රල් 3 දින සවස 1.00 ට ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.

 

CPN (Maoist Revolutionary) merges with Communist Nucleus Nepal

info Nepal – CPN (Maoist Revolutionary) merges with Communist Nucleus Nepal

 [http://maoistroad.blogspot.com/2017/01/info-nepal-cpn-maoist-revolutionary.html]
KATHMANDU, Jan 1: CPN (Maoist Revolutionary) and Communist Nucleus Nepal have merged.
Maoist Revolutionary Chairman Mohan Baidya and Nucleus Nepal coordinator Bhupendra Neupane announced the merger amid a program in the Capital today.
Addressing the event, Baidya underscored the need for waging and concluding people’s revolution to establish scientific socialism in the country while pitching for an unity among communist parties to save the country and its nationality from foreign interference.
Likewise, the Nucleus Nepal coordinator Neupane stressed the need for saving the country from division and fulfilling aspirations of the people that followed political change.

සභාපති ගුස්මාන් නිදහස් කරනු! පේරු මහජන යුද්ධය දිගු කල් දිනේවා! පේරු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය දිගු කල් දිනේවා!

සභාපති ගුස්මාන් නිදහස් කරනු! පේරු මහජන යුද්ධය දිගු කල් දිනේවා! පේරු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය දිගු කල් දිනේවා!

 

TKP/ML TIKKO කොබානි හි කුර්දි ජනතාවට සහයෝගය – එර්ඩොගන් තුර්කි පොලීසිය කාන්තාවක් මරා දමයි- කොබානි නිදහස් වී ඇත නමුත්බොහෝ විනාශයන් පවතී

TKP/ML TIKKO කොබානි හි කුර්දි ජනතාවට සහයෝගය – එර්ඩොගන් තුර්කි පොලීසිය කාන්තාවක් මරා දමයි- කොබානි නිදහස් වී ඇත නමුත්බොහෝ විනාශයන් පවතී

from blog odiodeclase

ABar-11

 

Strengthen the PCR-RCP Canada! Uphold the Red Flag in Canada! Yawolna Yaifare to PCR-RCP!

Strengthen the PCR-RCP Canada!
Uphold the Red Flag in Canada!
Yawolna Yaifare to PCR-RCP!

Dear Comrades,

We send our warmest revolutionary greetings and heartfelt YAWOLNA YAIFARE (Red Salute) to the PCR-RCP Canada in connection with its 9th anniversary. Maoist Communist Party Manipur is proud to have an opportunity to red salute to all the comrades of Genuine Maoist Party of Canada, PCR-RCP.

Canada is one of the imperialist countries and a member of “Group 8”—imperialist mechanism. It is also the largest imperialist country in terms of territory. Furthermore, Canadian imperialists are considered very close political, economic and military partners of American imperialists. Canadian Imperialist forces- it’s also a part of world biggest reactionary forces NATO, and under its command, has committed a mass murder of civilian population, killed thousands of women, men and children at different Countries. The Revolutionary Communist Party, a vanguard of Proletarian, in such a country is myriad victory for the entire revolutionary and proletarian of the World.

World Proletarian Revolution is inwards a vital period of struggle. Two forces are pitted against each other. On the one hand, the forces fighting for a new world; the revolutionary masses, their heroic struggles, their organizations, with the Maoist parties at the forefront guided by Marxism-Leninism-Maoism, on the other, the forces upholding the old order; reactionary forces; imperialism and its local lackeys, who suck the blood of the masses.

The Communist Party of India (Maoist) has advanced to striving for the day when the red flag of the victorious revolution will be hoisted. The masses in their millions are being mobilized and led into battle, well backed by the new political power in the revolutionary base areas covering nearly thirty per cent of the country. The two Maoist parties, CPI (Maoist) and the CPI (ML) (Naxalbari) have merged, thus strengthening the grounds for further advancing the People’s War already spread over a significant part of the country. This is an important event not only for the Maoist revolutionaries and masses in India or of this region but also for the entire movement. In Bangladesh, the Maoist parties are having difficulties but the possibility of Peoples war is in near future. In various countries of South Asia, the masses are stepping up their struggles against imperialist, globalization, comprador-bureaucratic bourgeois, semi-feudal ruling classes. Oppressed nationalities continue to fight for their right of self-determination in Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura.

The Communist Party of Philippines (CPP) also advancing with tremendous victory and we hope the Victory of Filipino People is not far away. CPP has already a victorious party by winning the heart of the millions of Filipino people. The imperialists, particularly the US imperialists, have been increasing their stranglehold and military involvement in the internal affairs of Philippine. It’s a clear indication of the Victory of CPP. We feel warm to know that the New People’s Army is fighting such reactionary forces with enthusiasm. We are learning from the experience of such heroic struggle and generate courage from such victory of the people’s war around the globe. The growing and advancement of people’s War in India and Philippines have created favourable aspiration of Maoist Parties to fight in their respective countries.

The Revolutionary Communist Party Canada has rich political ideology of communist tradition and Maoist Communist Party Manipur is always learning from the rich knowledge of PCR-RCP Canada. The expansion and development of a revolutionary struggle in Canada led by the PCR-RCP would definitely be a victory of world proletarian movement. The ideological and political contribution of PCR-RCP Canada in the world proletarian Revolution is weighty. PCR-RCP Canada is the revolutionary fraternal party of Maoist Communist Party Manipur and the world proletarian revolution. We the Maoist Communist Party Manipur, the New Peoples Militia, the Revolutionary Mass Organizations and revolutionary people of Manipur, is sending our warmest revolutionary greetings and heartfelt YAWOLNA YAIFARE (Red Salute) to the PCR-RCP Canada in connection with its anniversary.

Long Live Marxism-Leninism-Maoism!
Long Live Proletarian Internationalism!
Long Live Revolutionary Communist Party, Canada!
Yawolna Yaifare.

In Struggle,

International Department,
Maoist Communist Party Manipur.

Message of the CPI(M) TO CC of the CC of CP(Maoist) Asghanisthan

MESSAGE OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA TO CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY CENTRAL COMMITTEE (Maoist) (Maoist) OF AFGHANISTAN

Communist Party of India (Maoist)
Central Committee
International Department

January 2, 2015
To
Central Committee,
Communist (Maoist) Party of Afghanistan.
Dear Comrades,

We humbly pay homage to the martyrs of the Afghanistan revolutionary movement, in particular to your Central Committee member comrade Aziz. The sacrifices made by these heroic  proletarian fighters will forever remain a source of inspiration to the people.

The successful completion of the Second Congress of your party is a joyful and inspiring event. On behalf of our Central Committee, the People’s Liberation Guerrilla Army, the Revolutionary People’s Committees and the revolutionary masses we greet you with a resounding Lal Salam on your grand achievement.

The Maoist movement of Afghanistan has a long history. You represent that revolutionary tradition and continue to take it forward. Afghanistan is situated at a key point, connecting Central and South Asia. Politically, it is of immense importance as a warfront against imperialism, particularly US imperialism. This is even more so because the red banners of the international proletariat contest for the vanguard role in this war with religious ideologies that pull the people backward. The success of your party in tackling and resolving this complex situation and victoriously advancing the new democratic revolution will play a very important role in unleashing the revolutionary potential of these regions. We look forward to learning from the lessons summed up in your Congress and wish you all success in advancing along the line it has laid down.

In conclusion, we cherish the internationalist views expressed in your statement hailing the recent advance in the unity of Maoists in our country and enthusiastically reciprocate its warm sentiments.

with revolutionary greetings,
Arun
International Department,
Central Committee,
Communist Party of India (Maoist)