නේපාලය – නේපාල මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කාඩර්වරු 15 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනේ

නේපාලය – නේපාල මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ කාඩර්වරු 15 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනේ

cpnmaoistarrested-800x445

චිත්වාන්, නොවැම්බර් 10: උද්ධමනය, කළු වෙළඳාම සහ දූෂණයට එරෙහිව වාහන කඩාබිඳ දැමීමේ ව්‍යාපාරයක් විවිධ දිස්ත‍්‍රික්කවල ක‍්‍රියාත්මක කිරීම නිසා පොලීසිය නේත‍්‍රා බික‍්‍රම් චන්ද් විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන මාඕවාදී නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ විවිධ ප‍්‍රදේශවල සාමාජිකයින් 15 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අත් අඩංගුවට ගත් අය අතර මාඕවාදී දිස්ත‍්‍රික්ක ලේකම්වරු වන ලෝක්රාජ් පාන්ඬේ, පුරාන් රායි, ක‍්‍රිෂ්නා බරාල්, රඝුබිර් ෂෙර්පා සහ රමේෂ් ලමිච්චානි යන අයද විය.

Advertisements

Posted on November 12, 2016, in CPN(Maoist), International, Maoism, Nepal, Revolution, Sinhala and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: