ඉන්දියාව – හිමද්‍රි සෙන් රෝයි ට විප්ලවීය උත්තමාචාරය

ඉන්දියාව – හිමද්‍රි සෙන් රෝයි ට විප්ලවීය උත්තමාචාරය

කොමියුනිස්ට් සහ වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාධර හිමද්‍රි සෙන් රෝයි අප අතරින් සමු ගනී.

පරිණත කොමියුනිස්ට් නායකයෙකු සහ වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාකාරිකයෙකු වූ සහෝදර හිමද්‍රි සෙන් රෝයි අප අතරින් වෙන් වී ගියහ. ඔහු සිරගතව සිටියදී පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා විඳින්නට පටන් ගත්හ. 2008 පෙබරවාරි මස බටහිර බෙංගාල පොලීසියේ විශේෂ කාර්ය බලකායෙන් ඔහුව අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදි. රජය ප‍්‍රකාශ කළේ ඔහු ඒ කාලය වන මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ බටහිර බෙංගාලයේ ප‍්‍රාන්ත ලේකම් බවයි.

දේශපාලන සිරකරුවන් කොන්දේසි විරහිත නිදහස ලබාදෙන මෙන් සිදු කරන ලද මහජන ව්‍යාපාරවලින් සහ දිගුකල් ගෙනගිය නීතිමය අරගල මගින් මාස කිහිපයකට ඉහත දී ඔහු ඇප මත නිදහස් කෙරිණි.

Posted on August 31, 2016, in CPI Maoist, ICSPWI, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: