ඉන්දියාව – මාඕවාදී නායක රූපේෂ් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරයි

ඉන්දියාව – මාඕවාදී නායක රූපේෂ් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරයි

roopesh-on-arrest

වලයාම් පොලීසිය ඹ්ඡ් පනත යටතේ රූපේෂ්ට එරෙහිව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අධිකරණය විසින් ඔහුව අගොස්තු 26 දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කොට තිබේ. රූපේෂ් සහ ඔහුගේ බිරිඳ 2015 මැයි මස අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුණි. නඩපාරම් අසල පන්නියේරි කලාපයේ ත‍්‍රස්තවාදී සහ ජාති-විරෝධී කටයුතුවල නියුතු යැයි පොලීසිය ඔහුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. විවිධ ව්‍යාජ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් මාඕවාදී ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රබල ක‍්‍රියාකාරිකයින් සහ නායකයින් අත් අඩංගුවට ගෙන විප්ලවීය ව්‍යාපාරය බිඳ දමන්නට උත්සාහ දැරීමට ඉන්දීය පාලක පංතිය තැත් දරයි.

Posted on August 11, 2016, in CPI Maoist, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: