කලහන්දි ගැටුමෙන් කාන්තා මාඕවාදීන් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

කලහන්දි ගැටුමෙන් කාන්තා මාඕවාදීන් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

maoist_jpg_2437798f

ඔරිස්සා වන ආරක්ෂකයින් සහ කලහන්දි දිස්ත‍්‍රික් පොලීසිය විසින් සිදු කළ ඒකාබන්ධ මෙහෙයුමකින් තහනම් පක්ෂයක් වන ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී) හි කාන්තා කාඩර්වරු තිදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ. කලහන්දිරා පොලිස් සුපිරිටැන්ඩන්ට් බි‍්‍රජේෂ් රායි ප‍්‍රකාශ කළේ, ‘‘මූලික තොරතුරුවලට අනුව පොලීසිය සමග ඔඩිෂා හි සිදු වූවෙඩි හුවමාරුවකින් කාන්තා කාඩර්වරු තිදෙනා මිය ගියහ.’’මෙහෙයුම සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායම, විෂේෂ පැරාමිලිටරි ඒකකය සහභාගි වූහ. මාඕවාදී ලිපි ලේඛණ කිහිපයක්, ලියුම්, ආයුධ සහ පතරොම්, .303 රයිෆල් 2ක් සහ මිලිමීටර් 9 පිස්තෝලයක් කඳවුරේ තිබී සොයා ගන්නා ලදි.

Posted on May 3, 2016, in CPI Maoist, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: