ඉන්දියාව ප‍්‍රවෘත්ති – රජය ජංගම දුරකථන කුළුණු 1,356 ක් ස්ථාපනය කරයි.

ඉන්දියාව ප‍්‍රවෘත්ති – රජය ජංගම දුරකථන කුළුණු 1,356 ක් ස්ථාපනය කරයි.

නව දිල්ලිය: ඈත පිටිසරබද පෙදෙස්වල දහස් ගණන් මිනිසුන්ට සහ ආරක්ෂක නිළධාරීන්ට වාසි සපයමින් දුර්වල දුරකථන සම්බන්ධතාවයන් දියුණු කිරීමට මාඕවාදී ගැටුම් සහිත පෙදෙස්වල ජංගම දුරකථන කුළුණු 1,356 ක් ස්ථාපිත කරයි. කුළුණු සංස්ථාපනය කොට ඇත්තේ රජයට අයත් BSNL ආයතනයෙන් මාමාඕවාදී ගැටුම් සහිත පෙදෙස්වල ජංගම දුරකථන කුළුණු 2,199 ක් මේ වසරේ මාර්තු වන්නට පෙරාතුව ස්ථපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට අනුවයි. ඊට අමතරව මෑතදී ජංගම දුරකථන කුළුණු 175 ක් ස්ථාපනය කිරීමට ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිවරයා අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

මූලාශ‍්‍ර පවසන විදියට මාඕවාදීහු නිතරම මේ කුළුණු ඉලක්ක කරන බැවින් සියළුම කුළුණු ස්ථාපනය කොට ඇත්තේ පොලිස් ස්ථාන වල හෝ පොලිස් හෝ පැරාමිලිටරි කඳවුරු තුළයි. විදුලිය වරින් වර විසන්ධිවන බැවින් ඒවා සූර්ය බලයෙන් ක‍්‍රියා කරයි. සමහර පෙදෙස්වල ඒවා බලශක්ති සැපයුමෙන් ක‍්‍රියාත්මක වේ. වසර තුනකට ඉහත දී කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් කෝටි 3,046 ක මුදලක් අනුමත කර ඇත. අරමුදල විශ්ව සේවා විසින් අදාල මුදල සපයනු ලැබේ. එම ප‍්‍රමාණය විශ්ව ප‍්‍රවේශ ණය මුදල ඉහළ දැමීම මගින් රජය ලබාගෙන ඇත. මෙය යෝජනා කොට තිබෙන්නේ දුරකථන පහසුකම් ඉතා අඩු දුරස්ථ ජන ඝනත්වය ඉතා අඩු, අඩු ආදායම් සහ වාණිජ ක‍්‍රියාකාරකම් අඩු පෙදෙස්වලයි.

රජය චටිස්ගාර්, ජාක්හෑන්ඩ්, ඔඩිෂා, බිහාර්, බටහිර බෙංගාලය සහ මහාරාෂ්ට‍්‍රා ඇතුළත් කළ එම ව්‍යාපෘතියෙන් වාසි අත්කරගෙන ඇත. පළමු අදියරේදී, ජාක්හෑන්ඩි ඉතා දරුණුවට නක්සල් බලපෑම ඇති ප‍්‍රදේශ 35 ක කුළුණු 700 ක් ඉදි කරන බව මූලාශ‍්‍ර පවසයි. මාඕවාදීන් විසින් ජංගම දුරකථන කුළුණු 200 කට වඩා පසුගිය වසර කිහිපයේ දී පුපුරුවා දමනු ලැබූවේ තොරතුරු සපයන්නන් විසින් සිය ව්‍යාපාරය ගැන සහ ස්ථාන ගැන ජංගම දුරකථන හරහා තොරතුරු සපයන බව ප‍්‍රකාශ කරමිනි. මේ ප‍්‍රානත්වල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල නියැලූණු මිනිසුන් සහ ආරක්ෂක නිළධාරීන් විසින් දුර්වල දුරකථන සම්බන්ධතාවයන් ගැන කරන ලද පැමිණිලි වලින් අනතුරුව එම අදහස ක‍්‍රියාවට නැංවිණි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 2010 සිට මාඕවාදී බලපෑම ඇති පෙදෙස් වල ජංගම දුරකථන කුළුණු ස්ථාපනයට යොමු වී ඇත. දුරකථන පහසුකම් නොමැති නිසා ආරක්ෂක සේනාංක වලට නියම වෙලාවට ක‍්‍රියාකාරී වීමට සහ හදිසි අවස්ථාවල දී උදව් ලබා ගැනීමට නොහැකිව ජීවිත පවා අහිමි වී ඇත.

Posted on February 13, 2016, in CPI Maoist, India, International, Maoism, naxalites, People's War, PLGA Attack, Revolution, Sinhala and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: