මහරා්ෂ්ට‍්‍රා: ගාද්චිරෝලි හි නක්සල් ගැටුමකින් පොලිස් කොමාන්ඩෝ දෙදෙනක් මරුට

ඉන්දියාව – මහජන යුද්ධය ඉදිරියට

මහරා්ෂ්ට‍්‍රා: ගාද්චිරෝලි හි නක්සල් ගැටුමකින් පොලිස් කොමාන්ඩෝ දෙදෙනක් මරුට

ගාද්චිරෝලි: මහාරාෂ්ට‍්‍රා හි ගාද්චිරෝලි දිස්ත‍්‍රික්කයේ වනයකදී නක්සලයිට්වරු සමග ඇති වූ තවත් ගැටුමකින් තුවාල ලැබීමෙන් පොලිස් කොමාන්ඩෝ දෙදෙනකු මරණයට පත්වෙයි. මහාරාෂ්ට‍්‍රා සහ චටිස්ගාර් දේශ සීමාවේ පිහිටා තිබූ මාඕවාදී බලපෑමට යටත් ගම්මානයක් වන තිකමේදා ගම්මානය අසල ඉරු දින සන්ධ්‍යාවේ මෙම සිදු වීම සිදු වූහ. ‘‘අපේ කොමාන්ඩෝ දෙදෙනක් මරුට පත් වී එක් අයෙක් තුවාල ලැබූහ. සෙබළුන් සැලසුම් කරන ලද මෙහෙයුමක නිරත වෙද්දී වෙඩි ප‍්‍රහාරයට ලක් වූහ’’, ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෙනරල් (නක්සල්-විරෝධී මෙහෙයුම්) රවින්ද්‍ර කාඩම් ප‍්‍රකාශ කළහ. ප‍්‍රාන්ත පොලීසියේ විශේෂ සී-60 කොමාන්ඩෝ ඇතුළු, ඒකාබද්ධ ආරක්‍ෂක සේනාංක ප‍්‍රාන්ත දෙකේ සීමා කලාපය තුළ ප‍්‍රති-නක්සල් මෙහෙයුමක නිරත වෙද්දී මෙම ප‍්‍රහාරයට ලක් වූහ.

Posted on March 25, 2015, in CPI Maoist, India, International, Maoism, naxalites, People's War, PLGA Attack, Revolution, Sinhala and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: