ඉන්දියාව – ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය – මාඕවාදී හි බැනරයක් කර්නාටකයේ දුරස්ථ ගමකින් හමුවේ

ඉන්දියාව – ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය – මාඕවාදී හි බැනරයක් කර්නාටකයේ දුරස්ථ ගමකින් හමුවේ

ද හින්දු පුවත්පතේ වාර්තාවකට අනුව, දෙසැම්බර් 6 වන දින කර්නාටක ප‍්‍රාන්තයේ උදුපි දිස්ත‍්‍රික්කයේ හෙබි‍්‍ර පෙදෙසට ආසන්න කබ්බිනාලි ගමෙන්, ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය – මාඕවාදී හි 10 වන සංවත්සරය ආදිවාසීන් සහ වන වැසියන් විසින් සැමරුවායැයි තහවුරු වන බැනරයක් සහ පත‍්‍රිකා හමු වී ඇත. හෙබි‍්‍ර පොලීසියට අනුව, බැනරය සහ අත්පත‍්‍රිකා පොලීසිය විසින් ඔවුන්ගේ ගමනේදී සොයා ගෙන ඇත.

Advertisements

Posted on December 10, 2014, in CPI Maoist, India, International, Maoism, People's War, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: