ජෝශෆ් ස්ටාලින්ගේ 62 වන අනුස්මරණය-බංගලාදේශය

ජෝශෆ් ස්ටාලින්ගේ 62 වන අනුස්මරණය-බංගලාදේශය

ගොනොමුක්තිර් ගනේර් දොල් ඉහත සටන් පාඨය සහිතව සාකච්ඡා වැඩසටහනක් සහ මහජන සංස්කෘතික වැඩසටහනක් 2014 මාර්තු 5 වන දින ජාත්‍යන්තර නිර්ධන පංතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකු වන ජෝශෆ් ස්ටාලින් සහෝදරයාගේ 62 වන අනුස්මරණය ඩකා හි ෂාබාග්, ජාතික කොෟතුකාගාරයේ ද්වාරය ඉදිරිපිට පවත්වන ලදි. ජනතා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය පිහිටුවීමේ අරමුණ ඇතිව අධිරාජ්‍යවාදී, ව්‍යාප්තවාදී, වැඩවසම්, නිළධරිවාදී-කොම්ප‍්‍රදෝරු-ධනවාදයේ අභිලාශයන්ට සේවය කරන මේ සූරාකන රාජ්‍ය ක‍්‍රමය මුලිනුපුටා දැමීමෙන් නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවය සිදු කිරීම වේගවත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙය සංවිධානය කරන ලදි.

Poster of Stalin is presented by Gonomuktir Ganer Dol

“ඡන්දයක් තිබෙන බව ජනතාව දැන ගැනීම ප‍්‍රමාණවත්. චන්දය ලබා දෙන ජනතාව කිසිදු දෙයක් තීරණය නොකරති. සියල්ල තීරණය කරන්නේ චන්දය ගණන් කරන උදවියයි.”

~ ජෝශෆ් ස්ටාලින් ~

Posted on March 15, 2014, in Bangladesh, International, JV Stalin, Sinhala and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: