ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට!

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට!

මාඕවාදිහු චපාගේද්දා හි කෝෆි ඇඹරීමේ ඒකක පුපුරුවා දමති.

ගලිකොන්ඩා (Galikonda) ප‍්‍රාදේශීය කමිටුවේ මෙහෙයවීමෙන් සිදු කළ ප‍්‍රහාරයක් වාර්තා වී ඇත; වියලීම පිණිස අතුරා තිබූ කෝෆි ගෙඩි සහ ට‍්‍රැක්ටර්ස් ගිණි තබා ඇත. මිලීෂියා සාමාජිකයින් 50 දෙනෙකු කැටුව පැමිණී ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදීහි) සන්නද්ධ කාඩර්වරු 20 දෙනෙක් කෝෆී ඇඹරීමේ ඒකක දෙකක් සහ ගලිකොන්ඩා වේදි මන්දාල් වල චපාගෙද්දා හි අන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශ් වන සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් කෝෆි ඇඹරීමේ අංගනය පෙරදා රැයේ පුපුරුවා දමා ඇත. අංගනය පුරා වියළීම පිණිස අතුරා තිබූ කෝෆි සහ ට‍්‍රැක්ටර ගිණි තබා ඇත.

අන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශ් වන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කලාප සහ ප‍්‍රදේශ කළමනාකරුවන් ආමන්ත‍්‍රණය කළ මාඕවාදී පක්‍ෂයේ නැගෙනහිර කලාප කමිටුව ප‍්‍රකාශ කළේ මෙම ප‍්‍රහාරය සිදු කළේ ව්‍යාජ සටන් (Fake encounter) වලින් පක්‍ෂ සාමාජිකයින් මරා දැමීමට සහ හරිත දඩයම් මෙහෙයුමට එරෙහිව විරෝධය දැක්වීමට සහ විෂාඛා ඒජන්සියේ නව පොලිස් ස්ථාන සහ පොලිස් මුර පොලවල් ඉදි කිරීම වහා නවතා දමන ලෙස බල කිරීමට බවයි. ඒවායේ අරමුණ කෝෆි වගාව නිසා අහිමිවුණු සිය අයිතීන් වෙනුවෙන් සහ යෝජිත බොක්සයිට් නිධි වලට එරෙහිව වන ගිරිජාන් (Girijans)  වරු මර්ධනය කිරීමයි. විෂාඛා ඒජන්සියෙන් පිටව යන ලෙසට අන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශ් වන සංවර්ධන මණ්ඩලයට පක්‍ෂය බල කර සිටී. එමෙන්ම ඉහත ඉල්ලීම් අරභයා නැගෙනහිර කලාපයේ බ‍්‍රහස්පතින්දා දින පක්‍ෂය විසින් හර්තාලයක් කැඳවා ඇත.

වාර්තාවන විදියට ප‍්‍රහාරය මෙහෙයවා ඇත්තේ මාඕවාදී පක්‍ෂයේ ගලිකොන්ඩා ප‍්‍රදේශ කමිටුවේ නායකයන් වන අෂාඩ් සහ කවිතා, පක්‍ෂයේ අන්ද්‍රා ඔරිස්සා සීමාවේ විශේෂ කලාපයේ නිළ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක රවි විසිනි. පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර සහ ගොඩනැගිලි පුපුරවා දමා ඇත. අන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශ් වන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආකාරයට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් ලක්‍ෂ 30කි. කෝෆි ඇඹරීමේ ඒකක පුපුරවා දැමීමෙන් පසු රැස්වීමක් පැවැත්වීමට සිදුවන බව මාඕවාදීන්ට පවසා ඇත.

Posted on February 1, 2014, in CPI Maoist, CPI(ML) Naxalbari, India, International, Mao Tsethung, Maoism, People's War, PLGA Attack, Sinhala, Solidarity and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: