මනිපූර් – (UNLF) 49 වැනි සංවත්සරය

Download PDF AWTW-NOV18-Iran-Philipine

මනිපූර් – (UNLF) 49 වැනි සංවත්සරය
උපැටුම – මාඕවාදී මාවත සඟරාවෙනි : (MaoistRoad)

එක්සත් ජාතික විමුක්ති පෙරමුණේ (UNLF) 49 වැනි උපන්දිනය නිමිත්තෙන් ජනතාවට සුභපැතුම් පුද කරයි.

UNLF_20121126

ඉම්ඵාල්, 2013 නොවැම්බර් 23: එක්සත් ජාතික විමුක්ති පෙරමුණේ (UNLF) 49 වැනි සංවත්සරය අවස්ථාවේදී මනිපූර් ජනතාවට සුභපැතුම් පුදකරමින්, අදාල සංවිධානයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ‘ඉන්දියාවට සහ එහි ප‍්‍රතිගාමී පඹයන්ට එරෙහි විමුක්ති අරගලය’ තුළ ක‍්‍රියාකාරීව නියුතු වන ගිණිකොන ආසියාවේ සියළුම වාර්ගික කණ්ඩායම්වල සාමාජිකයින්ට ආරාධන කර තිබුණි. එහි වාර්ෂික ප‍්‍රකාශනය තුළ, මධ්‍යම කාරක සභාව ප‍්‍රකාශ කළේ මනිපූර් ජනතාව සිය වෙනස් වීමේ පූර්වගාමියෙකු සහ සිය ශක්තියේ උල්පත ලෙස වැළඳ ගන්නා බවයි.

ඉන්දියාව මනිපූර් බලහත්කාරයෙන් ඈ‍‍‍ඳා ‍‍ගැනීමත් සමග ඇතිවූ මනිපූර්-ඉන්දියා ඝට්ටනය දැන් එහි 64 වෙනි වසරට ඇතුල් වී ඇති අතර ඉන්දියාවට එරෙහිව UNLF මගින් දියත් කර ඇති සන්නද්ධ අරගලයට වසර 49 ක් වේ. වාර්ෂික ප‍්‍රකාශනය වැඩිදුරටත් උච්චාවචනයන් වෙනස් වීමේ ක‍්‍රියාව තුළ ස්වාභාවික අංගයක් බව ප‍්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනි. මෑතදී සිදු වුන ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්දියානු ආරක්‍ෂක බල ඇණි වල සුපිරි බලය සහ ඔවුන්ගේ ප‍්‍රයෝගකාර කූට උපායන් මෙන්ම අත්වැරදීම් වෙනස් වීමේ ක‍්‍රියාවලිය තුළ පෙරමුණේ සිටින කණ්ඩායම්වල මෙහෙයුම් ක‍්‍රියාවලිය මන්දගාමී කළේය.

————–

Posted on November 28, 2013, in International, Manipur, Maoism, People's War, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: