ප‍්‍රචණ්ඩාගේ ද්‍රේහී ස්වරූපය ගැන කදිම එළිදරව්ව

ප‍්‍රචණ්ඩාගේ ද්‍රේහී ස්වරූපය ගැන කදිම එළිදරව්ව

PrachandaBetray-En.jpg

PrachandaBetray-Si 

එක්සත් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී)

මධ්‍යම කාරක සභාව

සෝනියා ගාන්ධි මහත්මිය
සභාපති, ඉන්දියානු ජාතික කොංග්‍රසය
නව දිල්ලිය ඉන්දියාව

ශෝකය ප‍්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව

ගාන්ධි මහත්මිය

ඉන්දියානු මාඕවාදීහු විසින් මෑතදී චටිස්ගාර්හි එල්ල කරන ලද ප‍්‍රහාරය හේතුවෙන් – ඉන්දියානු ජාතික කොංග‍්‍රසය වන ඔබේ පක්‍ෂයේ නායකයින් සහ ක‍්‍රියාකාරිකයින් මරණයට පත්වීම ගැන මා සහ අපේ පක්‍ෂය, එක්සත් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී), තදබල කම්පනයට සහ සංවේගයට පත් වූහ.

කොංග‍්‍රසයේ මධ්‍යම නායක වීසී ශුක්ලා ඇතුළු 32 දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදු කළ සහ ඉන්දියානු ජාතික කොංග‍්‍රසයේ නායකයින් සම ක‍්‍රියාකාරිකයින් ඇතුළු තවත් 27 දෙනෙකු ජීවිතක්‍ෂයට පත් කළ ප‍්‍රචණ්ඩකාරී ප‍්‍රහාරය අපේ අවධානයට ලක් වී ඇති අතර අපේ පක්‍ෂය ඔබ සමග එක්ව සාතිශය සංවේගය පළ කර සිටී.  ඕනෑම වර්ගයක විසඳුමක් සාමකාමී මාවත වෙනුවෙන් මරණයට පත් වූ අය වෙනුවෙන් අත්‍යන්ත ශෝකය ප‍්‍රකාශ කර සිටින අතර තුවාලවූ අයට ඉක්මන් සුවය පතමි.

මේ බලවත් ශෝකී තත්වයෙන් ඔබ ඉක්මනින් යථා තත්වයට පත්වී ඉන්දියානු ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් කැප වෙනු ඇති බව සර්වශුභවාදීව මම සිතමි.

 

උණුසුම් ශුභාසිංසන සමග
පුෂ්ප කමල් දහාල් ප්‍රචණ්ඩා
සභාපති
UCPN – මාඕවාදී
කත්මණ්ඩු, නේපාලය
මැයි 28, 2013

Posted on October 3, 2013, in India, International, Nepal and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: