ටියුනීසියාවේ සහෝදරවරුන්ගේ සහයෝගිතා පණිවුඩය

ටියුනීසියාවේ සහෝදරවරුන්ගේ සහයෝගිතා පණිවුඩය

ටියුනීසියාව 6/18/2013
කොමියුනිස්ට් සුභ පැතුම්

සරසවියේ (ටියුනීසියාව) දේශපේ‍්‍රමී ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදීහු වන අප,

ඉන්දියාවේ පුළුල් බහු ජනයාට සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී) සහ ඉන්දියානු මහජන යුද්ධයට සහය දීමේ කමිටුවට අපේ සහය පළ කරමු, ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහ සන්නද්ධ විප්ලවීය අරගලයට අපගේ සහය.

මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මා ඕවාදය දිගු කල් දිනේවා, මහජන යුද්ධය දිගු කල් දිනේවා

සරසවියේ (ටියුනීසියාව) දේශපේ‍්‍රමී ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදීන්

 

Posted on October 3, 2013, in International, People's War, Sinhala, Solidarity, Tunisia and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: